Αντιπαραθέσεις

Στην ενότητα «Αντιπαραθέσεις» μπορείτε να περιηγηθείτε σε επίμαχα Συνταγματικά θέματα της Επικαιρότητας, στα οποία ειδικοί επιστήμονες εκθέτουν τις διαφορετικές απόψεις τους, αναδεικνύοντας τον πολυσήμαντο χαρακτήρα των εξελίξεων της δημοκρατικής κοινωνίας των πολιτών. Στόχος η πολυφωνική ευαισθητοποίησή σας απέναντι στις εξελίξεις του δημοκρατικού κράτους δικαίου.