Συγγραφέας

Παραράς Πέτρος

Ο Πέτρος Ι. Παραράς είναι Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου και Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Πλήρες Βιογραφικό

Ο Πέτρος Ι. Παραράς είναι Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου και Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).