Συγγραφέας

Γεωργόπουλος Ν. Γεώργιος

Ο Γεώργιος Ν. Γεωργόπουλος είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Πλήρες Βιογραφικό

Ο Γεώργιος Ν. Γεωργόπουλος είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).