Συγγραφέας

Γεωργόπουλος Ν. Γεώργιος

Ο Γεώργιος Ν. Γεωργόπουλος είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).
Ο Δημήτρης Καιρίδης δίδαξε διεθνή πολιτική στο Harvard, στο Tufts, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και διεθνή - ευρωπαϊκή πολιτική στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Πλήρες Βιογραφικό

Ο Γεώργιος Ν. Γεωργόπουλος είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).