Το Σύνταγμά μου

Περιηγηθείτε στην ιστορία και τις λειτουργίες του ελληνικού Συντάγματος και ανακαλύψετε το ρόλο του στη ρύθμιση της οργάνωσης των εξουσιών καθώς και στον προσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ πολιτείας και πολιτών. 

Σύνταγμα: Ερμηνεία κατ’ άρθρο

Ολοκληρωμένη ερμηνεία κατ’ άρθρο του Συντάγματός μας

Ορισμός και Λειτουργία

Ανάλυση της έννοιας του Συντάγματος και των λειτουργιών που επιτελεί στο πλαίσιο της Δημοκρατίας. Προσδιορισμός εννοιών που αφορούν τη σχέση μεταξύ πολίτη και πολιτείας

Η Ιστορία του Συντάγματος

Συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας των ελληνικών Συνταγμάτων, πλαισιωμένης με σπάνιο φωτογραφικό υλικό.

Το Σύνταγμα των Δικαιωμάτων

Εμπεριστατωμένες αναλύσεις για τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα των πολιτών, έτσι όπως προβλέπονται στο ελληνικό Σύνταγμα.

Το Σύνταγμα των Εξουσιών

Προσεγγίσεις ειδικών επιστημόνων απέναντι στις εξουσίες που περικλείονται στο δημοκρατικό κράτος δικαίου.

Επιλογές από Δημήτρη Θ. Τσάτσο

Οι βασικές έννοιες του συνταγματικού δικαίου έχουν διαχρονική ισχύ και η αναφορά σε κλασικά κείμενα όπως αυτά του Δημήτρη Θ. Τσάτσου διευρύνουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των εννοιών, όπως αυτές επαναπροσδιορίζονται στο πέρασμα του χρόνου.