Συγγραφέας

Κτιστάκη Σταυρούλα

Η Σταυρούλα Κτιστάκη είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου και Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Άρθρα στην κατηγορία: Trending

Άρθρα στην κατηγορία: Θέσε το ερώτημά σου

Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις

Άρθρα στην κατηγορία: Το Σύνταγμά μου

Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις
Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις
Η Σταυρούλα Κτιστάκη είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου και Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Πλήρες Βιογραφικό

Η Σταυρούλα Κτιστάκη σπούδασε στη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (Ν.Ο.Ε.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έλαβε πτυχίο Νομικής και πτυχίο Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών της Σχολής αυτής. Έλαβε DΕΑ Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Paris I – Pantheon – Sorbonne όπου και εκπόνησε διδακτορική διατριβή (1990) με θέμα: “L’ evolution du controle juridictionnel des motifs de l’ acte administratif” και με βαθμό άριστα. Η διδακτορική διατριβή δημοσιεύθηκε από τις εκδόσεις LGDJ, Serie du droit public, με επιχορήγηση του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας και του Πανεπιστημίου Ρaris I.

Είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου και Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχει δημοσιεύσει μελέτες σε θέματα που αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση και γενικότερα τη Διοικητική Επιστήμη.