Συγγραφέας

Σαρμάς Ιωάννης

Ο Ιωάννης Σαρμάς είναι Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμούς επιλογής του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (υψηλότερη βαθμολογία και στους δύο διαγωνισμούς). Έχει διατελέσει δικαστής του Ελληνικού Συμβουλίου της Επικρατείας (1987-1993), δικαστής του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου (1993), μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (2002-2013) καθώς και Πρόεδρος του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αναπληρωματικό μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (2014-2019).

Άρθρα στην κατηγορία: Trending

Άρθρα στην κατηγορία: Θέσε το ερώτημά σου

Άρθρα στην κατηγορία: Το Σύνταγμά μου

Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις
Ο Ιωάννης Σαρμάς είναι Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Πλήρες Βιογραφικό

Ο Ιωάννης Σαρμάς είναι Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έχει σπουδάσει Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1975-1979) και έχει λάβει διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών (DEA) από το Πανεπιστήμιο Παρίσι ΙΙ Σορβόννη πάνω στο ποινικό δίκαιο (1980-1981), στο δημόσιο δίκαιο (1982-1983), στα δημόσια οικονομικά (1983-1985). Έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή πάνω στο δίκαιο (1981-1985). Έχει λάβει υποτροφίες από τη Γαλλική Κυβέρνηση (1980-1984) και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (1980-1983 μη χρησιμοποιηθείσα). Η στρατιωτική του θητεία πραγματοποιήθηκε στην ελληνική πολεμική αεροπορία ως δόκιμος αξιωματικός (1984-1986).

Έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμούς επιλογής του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (υψηλότερη βαθμολογία και στους δύο διαγωνισμούς). Έχει διατελέσει δικαστής του Ελληνικού Συμβουλίου της Επικρατείας (1987-1993), δικαστής του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου (1993), μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (2002-2013) καθώς και Πρόεδρος του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αναπληρωματικό μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (2014-2019). Είναι συγγραφέας βιβλίων εμβάθυνσης στη νομολογία ανωτάτων δικαστηρίων.