Το Σύνταγμα των Δικαιωμάτων

«Τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως τα αναγνωρίζει και τα θεσπίζει η έννομη τάξη και κατά κύριο λόγο το Σύνταγμα, δεν είναι μόνο διακηρύξεις αρχών. Πέρα από τον ιδεολογικό και διακηρυκτικό τους χαρακτήρα αποτελούν νομικούς κανόνες που δημιουργούν δικαιώματα και αντίστοιχες υποχρεώσεις» (Δ. Τσάτσος, Συνταγματικό Δίκαιο, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 1988). Περιηγηθείτε στην πολυσήμαντη έννοια των δικαιωμάτων, η συνταγματική κατοχύρωση των οποίων επιτρέπει την ανέλιξη και πρόοδο του πολίτη στο δημόσιο και ιδιωτικό του βίο, συμβάλλει στην ανάπτυξη του πολιτισμού και επιδρά στην εξέλιξη της ιστορικής πραγματικότητας. Ερωτήματα όπως «Μπορεί ένα έργο τέχνης να απαγορευθεί; Επιτρέπεται η ευθανασία; Υπάρχουν όρια στο να διαδηλώνουμε ελεύθερα; Είμαστε όλοι ίσοι ενώπιον του νόμου;» συναντούν τη δημιουργική σκέψη ειδικών επιστημόνων.