Δεκάλεπτα Μαθήματα για το Σύνταγμα

Στη συγκεκριμένη υποενότητα μπορείτε να περιηγηθείτε σε μια σειρά από σύντομα video-podcasts στα οποία κορυφαίοι επιστήμονες «παραδίδουν μαθήματα» γύρω από τα πιο καίρια ζητήματα λειτουργίας της Δημοκρατίας. Το οπτικοακουστικό υλικό θα εμπλουτίζεται σταδιακά και στόχο έχει να εξοικειώσει τον επισκέπτη του Παρατηρητηρίου με βασικές παραμέτρους συνταγματικών – θεσμικών εννοιών και θεμάτων που αφορούν το ρόλο του ως πολίτη στη σύγχρονη δημοκρατία. Πρόκειται για έναν οπτικοακουστικό «οδηγό» με ευρύτερο εκπαιδευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα.
Αναπαραγωγή Βίντεο

Τι είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας; 

Εισηγητής: Αθανάσιος Ράντος (πρώην Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας)

Στο 1ο Βίντεο-Μάθημα ο Αθανάσιος Ράντος (πρώην Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας) εξηγεί το ρόλο και τη θέση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) στο πλαίσιο του συστήματος απονομής δικαιοσύνης καθώς και τις σημαντικότερες κατηγορίες υποθέσεων που εξετάζει.