Η ιστορία του Συντάγματος

Περιηγηθείτε σε μια συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας του ελληνικού Συντάγματος ως πολύτιμου οδηγού για την ανάπτυξη του συνταγματικού πατριωτισμού. Η αναδίφηση στα συνταγματικά κείμενα, με τα ιστορικά τους συμφραζόμενα, αποτελεί διαχρονικό μέσο καλλιέργειας της αυτοσυνειδησίας της κοινωνίας, ενώ σημαντική για την κατανόηση και την αυτογνωσία της πολιτείας αποτελεί η μελέτη της εξέλιξης των πολιτικών και συνταγματικών θεσμών.