Συγγραφέας

Ράμμος Ν. Χρήστος

Ο Χρήστος Ν. Ράμμος είναι Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.). Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα Εισηγητού του Συμβουλίου Επικρατείας στις 21.3.1980. Προήχθη σε Πάρεδρο το 1985, σε Σύμβουλο το 1997, και σε Αντιπρόεδρο το 2015. Ως Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας υπηρέτησε στα ΣΤ’ και Δ’ Τμήματα του Δικαστηρίου.

Άρθρα στην κατηγορία: Trending

Άρθρα στην κατηγορία: Θέσε το ερώτημά σου

Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις

Άρθρα στην κατηγορία: Το Σύνταγμά μου

Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις
Ο Χρήστος Ν. Ράμμος είναι Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Πλήρες Βιογραφικό

Ο  Χρήστος Ν. Ράμμος τελείωσε Γυμνάσιο και  Λύκειο στη Γερμανική Σχολή Αθηνών και σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά την λήψη του πτυχίου του (1975)  και μετά από ένα σύντομο διάστημα δικηγορίας, συμμετείχε στον εισαγωγικό διαγωνισμό εισηγητών  του Συμβουλίου της Επικρατείας του 1979.

Ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα Εισηγητού του Συμβουλίου Επικρατείας στις 21.3.1980. Προήχθη σε Πάρεδρο το 1985, σε Σύμβουλο το 1997, και σε Αντιπρόεδρο το 2015. Κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής άδειας στο Παρίσι την περίοδο 1985-1986 έκανε άσκηση στο Γαλλικό Συμβούλιο Επικρατείας.

Ως Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας υπηρέτησε στα ΣΤ’ και Δ’ Τμήματα του Δικαστηρίου. Στις 30.6.2018 αποχώρησε από την ενεργό υπηρεσία λόγω συμπληρώσεως του νομίμου ορίου ηλικίας.