Συγγραφέας

Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη Πατρίνα

Η Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη είναι καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο δημόσιο δίκαιο με έμφαση στο δίκαιο της κοινωνικής προστασίας. Είναι μέλος του Δ.Σ.Α., δικηγόρος στον Άρειο Πάγο από το 1997 και δραστηριοποιείται κυρίως σε θέματα δημοσίου και ασφαλιστικού δικαίου. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο στο οποίο περιλαμβάνονται βιβλία και πλήθος άρθρων.

Άρθρα στην κατηγορία: Trending

Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις

Άρθρα στην κατηγορία: Θέσε το ερώτημά σου

Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις

Άρθρα στην κατηγορία: Το Σύνταγμά μου

Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις
Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις
Η Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη είναι μέλος του Δ.Σ.Α., δικηγόρος στον Άρειο Πάγο από το 1997 και δραστηριοποιείται κυρίως σε θέματα δημοσίου και ασφαλιστικού δικαίου.

Πλήρες Βιογραφικό

Η Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη είναι καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο δημόσιο δίκαιο με έμφαση στο δίκαιο της κοινωνικής προστασίας. Είναι μέλος του Δ.Σ.Α., δικηγόρος στον Άρειο Πάγο από το 1997 και δραστηριοποιείται κυρίως σε θέματα δημοσίου και ασφαλιστικού δικαίου.

Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος σε ταμεία (Ν.Π.Δ.Δ. ΤΕΒΕ, ΝΠΔΔ, ΝΠΔΔ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, ΝΠΙΔ ΤΕΑΥΦΕ, ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΕΚΕ κ.λπ.) και σε εταιρείες (ΑΝΥΣΜΑ ΑΕ, ΦΛΕΞ ΑΕ, ΕΥΡΩΠΑΡΙΚΝ Α.Ε. κ.λπ). Έχει υπηρετήσει ως: Σύμβουλος του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης το 2002-2003, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, υπεύθυνη για θέματα κοινωνικής προστασίας, στην περίοδο 2003-2008, μέλος της Επιτροπής των Καθηγητών του ΕΚΠΑ για την νομοτεχνική επεξεργασία του νομοσχεδίου που αργότερα ψηφίσθηκε ως Ν. 3029/2002, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και Κοινωνικών Εταίρων για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση (Ν. 3863/2010), αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) (2012- 2014), αναπληρωματικό μέλος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (2014-2016), μέλος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Ελλάδος (2016-2019),  μέλος της Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση της επικουρικής ασφάλισης (2019). Έχει επίσης εργασθεί ως εμπειρογνώμονας για την ΟΚΕ και τον ΣΕΒ. 

Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο στο οποίο περιλαμβάνονται τα βιβλία  Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, 2 εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2016, To Δημόσιο δίκαιο της υγείας, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2009, Η εξέλιξη στο δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης, περισσότερη αγορά και περισσότερο κράτος, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004, «Η επικουρική κοινωνική ασφάλιση στο ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2002,  και πλήθος άρθρων.