Σύνταγμα:
Ερμηνεία κατ’ άρθρο

Περιηγηθείτε στην ερμηνεία των άρθρων του Συντάγματος σε ηλεκτρονική μορφή, με ελεύθερη πρόσβαση για όλες και όλους.

Υπό τη διεύθυνση των Καθηγητών Σπύρου Βλαχόπουλου, Ξενοφώντα Κοντιάδη και Γιάννη Τασόπουλου, πενήντα Καθηγητές Πανεπιστημίων, Ανώτατοι Δικαστές και έγκριτοι νομικοί εξηγούν και αναλύουν εκτενώς τις διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος.

Ο σχολιασμός κάθε άρθρου συνοδεύεται από ειδική βιβλιογραφία, αναφορά στην ιστορική διαδρομή του, τη νομολογιακή του εξειδίκευση και ενδελεχή θεωρητική ανάλυση. Ακόμη, ανάλυση του δικαιώματος ή του θεσμού κατά την ΕΣΔΑ, το ενωσιακό δίκαιο και τον κοινό νομοθέτη.

Χάρη στην ηλεκτρονική μορφή, οι συμβολές μπορούν να εμπλουτίζονται με βάση την εξέλιξη της θεωρίας και της πράξης.