Επιλογές από Δημήτρη Θ. Τσάτσο

Ο Δημήτρης Θ. Τσάτσος υπήρξε ένας διακεκριμένος συνταγματολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός. Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και το Παρατηρητήριο Θεσμικών και Συνταγματικών Εξελίξεων Syntagma Watch τιμώντας τη μνήμη ενός ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική κοινωνία, δημιουργούν ένα ειδικό αφιέρωμα με μια σειρά ενδεικτικών αποσπασμάτων από το σημαντικό έργο του, τα οποία εξηγούν, αποσαφηνίζουν και επανεξετάζουν βασικές έννοιες του Συνταγματικού δικαίου. Η συγκεκριμένη ενότητα θα εμπλουτίζεται σταδιακά. Τα κείμενα αυτά προφέρουν βασικές γνώσεις και έναυσμα για περαιτέρω σκέψη, καθώς η διδακτική λειτουργία συνυπάρχει με την κριτική ανάλυση. Λόγω αυτού του συνδυασμού αποτελούν ταυτόχρονα ένα πολύτιμο μέσο ενίσχυσης της πολιτειακής εκπαίδευσης όλων των πολιτών. Οι βασικές έννοιες του συνταγματικού δικαίου έχουν διαχρονική ισχύ και η αναφορά σε κλασικά κείμενα όπως αυτά του Δημήτρη Θ. Τσάτσου διευρύνουν τη δυνατότητα της παρακολούθησης των εννοιών, όπως αυτές μεταλλάσσονται και επαναπροσδιορίζονται στο πέρασμα του χρόνου.