Συγγραφέας

Πρεβεδούρου Ευγενία

H Ευγενία Πρεβεδούρου είναι καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο το διοικητικό δίκαιο, και δικηγόρος Αθηνών. Από τον Οκτώβριο του 2018 είναι μέλος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Άρθρα στην κατηγορία: Trending

Άρθρα στην κατηγορία: Θέσε το ερώτημά σου

Άρθρα στην κατηγορία: Το Σύνταγμά μου

Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις
H Ευγενία Πρεβεδούρου είναι καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο το διοικητικό δίκαιο, και δικηγόρος Αθηνών.

Πλήρες Βιογραφικό

H Ευγενία Πρεβεδούρου είναι Καθηγήτρια στη  Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο το διοικητικό δίκαιο, και δικηγόρος Αθηνών. Γεννήθηκε στην Πάτρα και είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος των διπλωμάτων μεταπτυχιακών σπουδών DEA δημοσίου δικαίου και DEA κοινοτικού δικαίου του Πανεπιστημίου PARIS II και διδάκτωρ του ίδιου πανεπιστημίου. Η διδακτορική της διατριβή, υπό την εποπτεία του καθηγητή Yves Gaudemet, έχει θέμα: “Les recours administratifs obligatoires. Étude comparée des droits allemand et français” (LGDJ, Bibliothèque de Droit Public, t. 180).

Από την 1η Ιανουαρίου 1992 έως την 15η Οκτωβρίου 2001 εργάστηκε ως μόνιμη υπάλληλος στο ΔΕΕ. Γνωρίζει την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και ικανοποιητικά την Ολλανδική γλώσσα. Έχει διδάξει επανειλημμένως, ως επισκέπτης καθηγητής (professeur invité), στα Πανεπιστήμια PARIS II, PARIS I και Montpellier I. Υπήρξε επισκέπτρια-ερευνήτρια στο γαλλικό Conseil d’Etat, στο Institut Cujas και στο Institut für Deutsches und Europäisches Verwaltungsrecht (Juristische Fakultät der Universität Heidelberg).

Έχει συγγράψει επτά μονογραφίες και μεγάλο αριθμό μελετών (150) σε πολλά πεδία του διοικητικού δικαίου, στην ελληνική, γαλλική και γερμανική γλώσσα. Είναι μέλος της δευτεροβάθμιας επιτροπής προσφυγών (Commission des Recours/Appeals Board) του Institut Universitaire Européen de Florence.  Από τον Οκτώβριο του 2018 είναι μέλος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.