Συγγραφέας

Μάλλιος Βαγγέλης

Ο Βαγγέλης Μάλλιος είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Paris I (Panthéon-Sorbonne) στους τομείς του Ποινικού και του Δημοσίου Δικαίου και πραγματοποίησε τη διδακτορική διατριβή του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εκδώσει δύο βιβλία και πολλά άρθρα.

Άρθρα στην κατηγορία: Trending

Άρθρα στην κατηγορία: Θέσε το ερώτημά σου

Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις

Άρθρα στην κατηγορία: Το Σύνταγμά μου

Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις
Βαγγέλης Μάλλιος: Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Πλήρες Βιογραφικό

Ο Βαγγέλης Μάλλιος σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Paris I (Panthéon-Sorbonne) στους τομείς του Ποινικού και του Δημοσίου Δικαίου και πραγματοποίησε τη διδακτορική διατριβή του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εκδώσει δύο βιβλία και πολλά άρθρα. Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Ειδικεύεται στο δημόσιο δίκαιο, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο δίκαιο της εκπαίδευσης και της υγείας. Ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία και έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Έχει χειριστεί με επιτυχία υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (π.χ. το σύμφωνο συμβίωσης ατόμων του ιδίου φύλου).