Συγγραφέας

Μήτρου Λίλιαν

Η Λίλιαν Μήτρου είναι Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπου διδάσκει Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Δίκαιο της Πληροφορίας/Διαδικτύου στο Τμήμα Μηχανικών και Πληροφοριακών Συστημάτων. Είναι, επίσης, επισκέπτρια καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών). Διετέλεσε μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (1999-2003) και από τον Νοέμβριο 2016 είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Κατά την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014) υπήρξε Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την προστασία δεδομένων (DAPIX).

Άρθρα στην κατηγορία: Trending

Άρθρα στην κατηγορία: Θέσε το ερώτημά σου

Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις

Άρθρα στην κατηγορία: Το Σύνταγμά μου

Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις
Η Λίλιαν Μήτρου είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Πλήρες Βιογραφικό

Η Λίλιαν Μήτρου είναι  καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών (ΕΚΠΑ) και εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της  Φρανκφούρτης  υπό την εποπτεία του καθηγητή Σ. Σημίτη.

Διδάσκει Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Δίκαιο της Πληροφορίας/Διαδικτύου στο Τμήμα Μηχανικών και Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ως επισκέπτρια καθηγήτρια  στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών).

Διετέλεσε  μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (1999-2003) και από τον Νοέμβριο 2016 είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.  Κατά την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014) υπήρξε Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την  προστασία δεδομένων (DAPIX). Έχει διατελέσει μέλος / πρόεδρος πολλών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών με αντικείμενο την προστασία προσωπικών δεδομένων, τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες,  την ασφάλεια υποδομών-δικτύων, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.α. Ασκεί συμβουλευτική δικηγορία και έχει  συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά έργα σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.  Έχει γράψει  βιβλία και επιστημονικά άρθρα στα Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά.