Συγγραφέας

Κασάπη Ζωή Άννα

Η Ζωή Άννα Κασάπη είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο και τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Άρθρα στην κατηγορία: Trending

Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις

Άρθρα στην κατηγορία: Θέσε το ερώτημά σου

Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις

Άρθρα στην κατηγορία: Το Σύνταγμά μου

Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις

Πλήρες Βιογραφικό

Η Ζωή Άννα Κασάπη είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο δημόσιο δίκαιο (Π.Μ.Σ. Δημοσίου Δικαίου) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και στο δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου (LL.M. in Human Rights Law), με έμφαση στο προσφυγικό και μεταναστευτικό δίκαιο, από το Queen Mary, University of London.

Έχει εργαστεί σε μη-κυβερνητικές οργανώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο (Διεθνής Αμνηστία, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους – ECRE). Από το 2018 εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτης του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, με αντικείμενο τη συγγραφή και υλοποίηση προτάσεων σε θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου και θεσμών.