Συγγραφέας

Παπανικολάου Π. Κυριάκος

Ο Κυριάκος Π. Παπανικολάου είναι Λέκτωρ του Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου διδάσκει μαθήματα συνταγματικού και διοικητικού δικαίου. Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, παριστάμενος κυρίως ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

Άρθρα στην κατηγορία: Trending

Άρθρα στην κατηγορία: Θέσε το ερώτημά σου

Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις

Άρθρα στην κατηγορία: Το Σύνταγμά μου

Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις
Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις

Πλήρες Βιογραφικό

Ο Κυριάκος Π. Παπανικολάου είναι Λέκτωρ του Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου διδάσκει μαθήματα συνταγματικού και διοικητικού δικαίου.

Έχουν εκδοθεί δύο μονογραφίες του: «Η εξουσία των ανεξάρτητων αρχών» (2018, Εκδ. Σάκκουλα, σελ. XXVI + 326) και «Η συνταγματική θεμελίωση της κοινοτικής επιρροής στο δικονομικό δίκαιο» (2009, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. XXVIII + 615). Επίσης, μελέτες του, κυρίως επί θεμάτων δημοσίου και ευρωπαϊκού δικαίου, έχουν δημοσιευθεί σε νομικές επιθεωρήσεις και σε συλλογικούς τόμους.

Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, παριστάμενος κυρίως ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.