Συγγραφέας

Περπερίδου Ειρήνη

Μέλος Ομάδας Youth Views: Η Ειρήνη Περπερίδου είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Διεθνούς, Ευρωπαϊκού και Συγκριτικού Δικαίου, Νομικής ΑΠΘ. Είναι πτυχιούχος Ελληνικής Φιλολογίας ΑΠΘ και σύντομα ολοκληρώνει τις σπουδές της στη Νομική ΑΠΘ.
Ειρήνη Περπερίδου

Πλήρες Βιογραφικό

Μέλος Ομάδας Youth Views: Η Ειρήνη Περπερίδου είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Διεθνούς, Ευρωπαϊκού και Συγκριτικού Δικαίου, Νομικής ΑΠΘ. Είναι πτυχιούχος Ελληνικής Φιλολογίας ΑΠΘ και σύντομα ολοκληρώνει τις σπουδές της στη Νομική ΑΠΘ.