Ο Κώστας Μποτόπουλος περιγράφει τα συνταγματικά όρια της ανυπακοής, με αφορμή τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα, αλλά και τις "προσκλήσεις σε ανυπακοή" που έχουν διατυπωθεί τόσο από πολιτικές και κοινωνικές συλλογικότητες ή άτομα όσο και από την Εκκλησία.

Επ’ αφορμή των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία, έχουν διατυπωθεί «προσκλήσεις σε ανυπακοή», προερχόμενες τόσο από κοινωνικές και πολιτικές οργανώσεις και πρόσωπα, ιδίως εν σχέσει με απαγορεύσεις συγκεντρώσεων, όσο και από εκκλησιαστικούς κύκλους, εν σχέσει με το κλείσιμο των εκκλησιών ή την αναστολή ορισμένων εκκλησιαστικών πρακτικών. Από συνταγματική άποψη, τα πράγματα έχουν ως εξής:

  • Το Σύνταγμα δεν καθιερώνει γενικό «δικαίωμα ανυπακοής». Η ακροτελεύτια διάταξη του Συντάγματος (άρθρο 120 παρ. 4), που θεσπίζει υποχρέωση «αντίστασης με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να καταλύσει το Σύνταγμα με τη βία», έχει εφαρμογή μόνον επί απόπειρας ανατροπής της δημοκρατικής τάξης και όχι επί άσκησης δικαιωμάτων υπό ομαλές δημοκρατικές συνθήκες. Έκτακτες συνθήκες, όπως αυτές που ισχύουν λόγω πανδημίας και μπορούν να οδηγήσουν σε προσωρινό και υπό προϋποθέσεις νόμιμο περιορισμό στην άσκηση δικαιωμάτων, δεν κάμπτουν τη «δημοκρατική ομαλότητα» και δεν δικαιολογούν προσφυγή στο άρθρο 120 παρ. 4, ούτε επίκλησή του.
  • Για όλα τα ατομικά δικαιώματα ισχύουν οι γενικές αρχές που θέτει το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος: η άσκησή τους απαιτεί τήρηση της νομιμότητας και σεβασμό της αναλογικότητας. Η αναλογικότητα, το μέτρο, συμπληρώνει και προστατεύει, δεν ανατρέπει, τη νομιμότητα. Από τις αρχές αυτές συνάγεται υποχρέωση «υπακοής λόγω σεβασμού της δημοκρατίας» και όχι «ανυπακοής σε δημοκρατικές αποφάσεις που δεν αρέσουν».
  • Το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης (άρθρο 14 Συντάγματος) θεσπίζει δυνατότητα του πολίτη να «εκφράζει τους στοχασμούς» του για τα πάντα, αλλά όχι να «ζητά» τα πάντα χωρίς επιπτώσεις. Άλλο η – απολύτως ελεύθερη – διατύπωση γνώμης περί του τι συνιστά «νομιμότητα» και νόμιμους περιορισμούς και τι όχι, και άλλο η «πρόσκληση» για επιβολή του είδους εκείνου νομιμότητας, που απορρέει από τις προσωπικές πεποιθήσεις πολιτών ή ομάδων πολιτών.
  • Το δικαίωμα του «συνέρχεσθαι» και του «δημοσίως διαμαρτύρεσθαι» (άρθρο 11 του Συντάγματος) κάμπτεται σε περίπτωση νόμιμης και αιτιολογημένης απαγόρευσης, η οποία προβλέπεται ρητώς στο Σύνταγμα (άρθρο 11 παρ. 2) και εξειδικεύεται με νόμο. Αντίρρηση σε ενδεχόμενη απαγόρευση είναι επιτρεπτή ως έκφραση γνώμης, όχι όμως υπό τη μορφή πρόσκλησης σε παραβίαση της απαγόρευσης.  
  • Ούτε η «ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης» (άρθρο 13 Συντάγματος) θεσπίζει δικαίωμα ανυπακοής σε νόμιμες πράξεις της Πολιτείας, ακόμα και αν σε αυτές αντιτίθεται η «θρησκευτική συνείδηση» κάποιων πολιτών. Το συνταγματικά προβλεπόμενο (άρθρο 13 παρ. 1) «απαραβίαστο» αυτής της ελευθερίας έχει όριο τη νομιμότητα: απαραβίαστη είναι η θρησκευτική ελευθερία, όπως κάθε άλλη ελευθερία, που ασκείται εντός του πλαισίου του νόμου. Αυτό ισχύει για «κάθε γνωστή θρησκεία» (άρθρο 13 παρ. 2), συμπεριλαμβανομένης της θρησκείας της «Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού», η οποία προσδιορίζεται, κατ’ άρθρο 3 παρ. 1 του Συντάγματος, ως «επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα». Η έννοια της επικρατούσας θρησκείας δεν καθιερώνει διάκριση της μεταχείρισης των θρησκευτικών δογμάτων έναντι του νόμου ούτε, πολλώ δε μάλλον, μπορεί να στηρίξει παραμερισμό της νομιμότητας.
  • Η «δημόσια πρόσκληση σε ανυπακοή» μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζει το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος (η αρχή της ισότητας κάμπτεται, όταν ορισμένοι πολίτες, για δικούς τους λόγους, αμφισβητούν τη νομιμότητα) και, πολλαπλώς, το άρθρο 5: προσβολή των δικαιωμάτων των άλλων για εφαρμογή της νομιμότητας, παραβίαση της συνταγματικής υποχρέωσης σεβασμού της νομιμότητας, διάκριση βάσει πεποιθήσεων. Ολόκληρο το «κοινωνικό Κράτος Δικαίου» (άρθρο 25 του Συντάγματος) στηρίζεται σε αυτή την αντίληψη και λειτουργία της έννοιας της νομιμότητας.
  • Η «πρόσκληση προς ανυπακοή» είναι ανεπίτρεπτη εφόσον απαγορεύσεις/περιορισμοί κατά των οποίων στρέφεται, στηρίζονται σε νόμους του κράτους. Και τούτο, ανεξαρτήτως της βασιμότητας, ακόμα και της νομιμότητας, επιμέρους διατάξεων ή μέτρων. Η περί αυτής απόφανση ανήκει αποκλειστικά στα δικαστήρια: μέχρι τα δικαστήρια να αποφανθούν περί της νομιμότητας, αυτή τεκμαίρεται ότι υφίσταται, ενώ, εάν αποφανθούν περί μη νομιμότητας, η επιβολή της νομιμότητας αποτελεί έργο της δημόσιας εξουσίας και όχι ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της διοίκησης σε δικαστική απόφανση, η δημόσια καταγγελία μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί όχι απλώς δικαίωμα των πολιτών, αλλά δημοκρατική τους υποχρέωση, η οποία, ωστόσο, δεν επιτρέπεται να οδηγήσει στην αυτοχειρία. Σε περίπτωση, αντίθετα, απόφανσης της δικαιοσύνης υπέρ της νομιμότητας συγκεκριμένων μέτρων ή περιορισμών, η «πρόσκληση σε ανυπακοή» αποκτά και δημοκρατική απαξία και, ενδεχομένως, ποινικές διαστάσεις.                        

Η πρόσκληση σε ανυπακοή που υπερβαίνει κάποιο από τα ως άνω τιθέμενα όρια αποτελεί παραβίαση του Συντάγματος από όπου και αν προέρχεται. Δεν θεραπεύεται λόγω της επίκλησης πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων, ή λόγω της ιδιότητας των «διαμαρτυρομένων» ως επισήμων εκπροσώπων πολιτικών ή θρησκευτικών οργανώσεων και οργάνων.

Κώστας Μποτόπουλος
Συνταγματολόγος, Δικηγόρος

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Σου άρεσε το άρθρο, αλλά σου δημιούργησε νέες απορίες;

Έχεις και άλλα ερωτήματα που σε απασχολούν σε σχέση με το Σύνταγμα, τους Θεσμούς, τα δικαιώματα και τη λειτουργία της Δημοκρατίας;

Σχετικά Άρθρα

Η συνταγματικότητα της απαγόρευσης των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων

Η απαγόρευση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης, για λόγους δημόσιας υγείας, υπάγεται στο κανονιστικό πεδίο του άρθρου 11 παρ.2 του Συντάγματος. Η απόφαση του αρχηγού της ΕΛΑΣ αναφέρεται, επίσης, στο άρθρο 5 του Συντάγματος. Δεν ερμηνεύουμε στο κενό το Σύνταγμα και τους νόμους, αλλά στην τραγική πραγματικότητα που βιώνουμε. Αυτά τα δύο δεδομένα ενισχύουν και προκρίνουν τη συνταγματικότητα της απαγόρευσης. Στο λεπτό αυτό σημείο και τη γκρίζα ζώνη, στην οποία εισέρχεται αναπόφευκτα και η πολιτική επιλογή, επικεντρώνεται και ο συνταγματικός διάλογος.

Περισσότερα

Περί του Δικαιώματος Συνάθροισης – Συνταγματικές Ισορροπίες σε καιρό πανδημίας

Η κοινωνική πραγματικότητα και η ιατρική αναγκαιότητα είναι τέτοια που σίγουρα δεν επιτρέπουν τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου τουλάχιστον όχι με τον τρόπο που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Αυτό όμως δεν επιτρέπει επ’ ουδενί εκπτώσεις ως προς τις συνταγματικές εγγυήσεις ρύθμισης και απόλαυσης ενός θεμελιώδους δικαιώματος. Είναι επιβεβλημένο ο νομικός κόσμος ιδίως στον δημόσιο λόγο του να αφήσει κατά μέρος της πάσης φύσεως σκοπιμότητες και να συμμετάσχει σε έναν ανυπόκριτο διάλογο προς όφελος της δικαιοσύνης, της υγείας, των ίδιων των πολιτών εν γένει.

Περισσότερα

Φάση 2 της πανδημίας: Οι δυσκολίες της συμβίωσης με τον ιό

Το ελληνικό Σύνταγμα δεν αφήνει ολότελα την ατομική ευθύνη στη σφαίρα της προσωπικής ή κοινωνικής ηθικής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι καταστάσεις κοινωνικής ανάγκης, όπως η πανδημία, «Το Κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης» (άρθρο 25, παρ. 4 του Συντάγματος).

Περισσότερα