Υποψήφιοι προς εκλογή: Ελέγχεται το ποινικό τους μητρώο;

Κάθε ποινική καταδίκη δεν σημαίνει κατ' ανάγκη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Eρώτημα πολίτη: Οι υποψήφιοι προς εκλογή για κάλυψη κάποιας θέσης εξουσίας στην πολιτεία (Ευρωβουλή, Περιφέρεια, Δήμος, Κοινότητα κλπ.) υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση υποψηφιότητάς τους ή ακόμη κι αν εκλεγούν αντίγραφο του ποινικού τους μητρώου ή πρέπει να αρκεστούν οι πολίτες σε απλές υπεύθυνες δηλώσεις τους που προφανώς δεν ελέγχονται; Ρωτάω το προφανές: ελέγχεται από τις αρχές του κράτους το υποτιθέμενο λευκό ποινικό μητρώο όλων των υποψηφίων;

Ο καθηγητής Δικαίου και Διοίκησης του Ε.Α.Π., Χαράλαμπος Ανθόπουλος, επισημαίνει:

Διαρκής ή πρόσκαιρη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι λόγω ποινικής καταδίκης επιβάλλεται στις περιπτώσεις που ορίζουν τα άρθρα 59-61 του Ποινικού Κώδικα. Κάθε ποινική καταδίκη δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Κατά την κατάθεση της δήλωσης υποψηφιότητας στα αρμόδια όργανα για την ανακήρυξη των υποψηφίων, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του απαγόρευση του εκλέγεσθαι λόγω ποινικής καταδίκης. Η ψευδής υπεύθυνη δήλωση τιμωρείται ποινικά. Δεν υφίσταται υποχρέωση κατάθεσης ποινικού μητρώου κατά τη δήλωση υποψηφιότητας
(Για περισσότερα βλέπε άρθρα 51 και 55 σε Φ. Σπυρόπουλου/Ξ. Κοντιάδη/Χ. Ανθόπουλου/Γ. Γεραπετρίτη, Σύνταγμα, Κατ’ άρθρο ερμηνεία).

Χαράλαμπος Ανθόπουλος
Καθηγητής Δικαίου και Διοίκησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Σου άρεσε το άρθρο, αλλά σου δημιούργησε νέες απορίες;

Έχεις και άλλα ερωτήματα που σε απασχολούν σε σχέση με το Σύνταγμα, τους Θεσμούς, τα δικαιώματα και τη λειτουργία της Δημοκρατίας;

Σχετικά Άρθρα

Αν έχουμε μια κυβέρνηση που δεν έχει κλείσει ένα έτος από την εκλογή της μπορεί να προκαλέσει πρόωρες εκλογές λόγω της πανδημίας χωρίς να παραιτηθεί;

Σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 2 του Σ η εκλεγμένη κυβέρνηση μπορεί να ζητήσει, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί, τη διάλυση της Βουλής και τη διενέργεια εκλογών οποτεδήποτε για να “αντιμετωπιστεί εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας”.

Περισσότερα