Συγγραφέας

Βασιλόγιαννης Φίλιππος

Ο Φίλιππος Βασιλόγιαννης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το συγγραφικό του έργο και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται ιδίως σε ζητήματα φιλοσοφίας του δικαίου, πολιτικής φιλοσοφίας, βιοηθικής και μεταηθικής. Πρόσφατη η μονογραφία του "Πρόσωπα, Λόγοι, και Πράγματα: Ιδιοκτησία και μη Διανεμητική Δικαιοσύνη" (Αθήνα: Εκδόσεις Ευρασία, 2016).
Ο Φίλιππος Βασιλόγιαννης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πλήρες Βιογραφικό

Ο Φίλιππος Βασιλόγιαννης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το συγγραφικό του έργο και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται ιδίως σε ζητήματα φιλοσοφίας του δικαίου, πολιτικής φιλοσοφίας, βιοηθικής και μεταηθικής.

Πρόσφατη η μονογραφία του Πρόσωπα, Λόγοι, και Πράγματα: Ιδιοκτησία και μη Διανεμητική Δικαιοσύνη (Αθήνα: Εκδόσεις Ευρασία, 2016). Περισσότερα στη διεύθυνση http://tinyurl.com/Vassiloyannis