Συγγραφέας

Πρεδάρης Αριστείδης

Ο Αριστείδης Πρεδάρης είναι διπλωματούχος του ελληνογαλλικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και της Νομικής Σχολής Μπορντώ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από τον θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης, σε εθνικό κι ευρωπαϊκό επίπεδο και τη συσχέτιση της κοινωνικής προστασίας με ένα ευρύτερο πλέγμα κοινωνικών κι ατομικών δικαιωμάτων. Είναι μόνιμος υπάλληλος του e-ΕΦΚΑ (προερχόμενος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) με πολυετή προϋπηρεσία κι ιδιαίτερα ευρύ πεδίο γνώσεων, αναφορικά με τις θεωρητικές προσεγγίσεις και την πρακτική εφαρμογή του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης.

Πλήρες Βιογραφικό

Ο Πρεδάρης Κ. Αριστείδης είναι  διπλωματούχος του ελληνογαλλικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και της Νομικής Σχολής Μπορντώ. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ κι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  στη διοίκηση επιχειρήσεων. Γνωρίζει τη γαλλική και την αγγλική γλώσσα σε άριστο επίπεδο Είναι μόνιμος υπάλληλος του e-ΕΦΚΑ (προερχόμενος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) με πολυετή προϋπηρεσία κι ιδιαίτερα ευρύ πεδίο γνώσεων, αναφορικά με τις θεωρητικές προσεγγίσεις και την πρακτική εφαρμογή του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από τον θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης, σε εθνικό κι ευρωπαϊκό επίπεδο και τη συσχέτιση της κοινωνικής προστασίας με ένα ευρύτερο πλέγμα κοινωνικών κι ατομικών δικαιωμάτων. Έχει υποβάλλει πρόταση για εκπόνηση διατριβής για το ελληνικό και γαλλικό ασφαλιστικό σύστημα, στα πλαίσια της νομικής επιστήμης , η οποία βρίσκεται υπό επεξεργασία.