Συγγραφέας

Λιούντρη Δ. Χριστιάννα

Μέλος Ομάδας Youth Views: Η Χριστιάννα Δ. Λιούντρη είναι επί πτυχίω φοιτήτρια της Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστήμιου, ενώ ολοκληρώνει τη μεταπτυχιακή της ειδίκευση στα Ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο του Plymouth.

Πλήρες Βιογραφικό

Μέλος Ομάδας Youth Views: Η Χριστιάννα Δ. Λιούντρη είναι επί πτυχίω φοιτήτρια της Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστήμιου, ενώ ολοκληρώνει τη μεταπτυχιακή της ειδίκευση στα Ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο του Plymouth.

Συμμετέχει ενεργά στο δημόσιο διάλογο μέσω περιοδικής αρθρογραφίας για ζητήματα επικαιρότητας, ελληνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος, επιδιώκοντας μία (δι)επιστημονική και ισορροπημένη οπτική.