Η φημολογούμενη απόφαση του ΣτΕ για τα δώρα Δημοσίων Υπαλλήλων και Ο.Τ.Α. μπορεί να προσβληθεί;

Η απόφαση μπορεί να προσβληθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ερώτηση Πολίτη: Σχετικά με τη φημολογούμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για τα δώρα Δημοσίων Υπαλλήλων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.):

1. Μπορεί να προσβληθεί κάπου (π.χ.στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου);

2. Γιατί χρειάστηκε Ολομέλεια αφού υπήρχε προηγούμενη απόφαση;

Απάντηση:

1. Η απόφαση μπορεί να προσβληθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του οποίου όμως η νομολογία σε παρεμφερείς υποθέσεις είναι εξαιρετικά αυστηρή.

2. Η υπόθεση οδηγήθηκε στην Ολομέλεια σύμφωνα με το άρθρο 100 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει ότι «Όταν τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνει διάταξη τυπικού νόμου αντισυνταγματική παραπέμπει υποχρεωτικά το ζήτημα στην οικεία ολομέλεια, εκτός αν αυτό έχει κριθεί με προηγούμενη απόφαση της ολομέλειας ή του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου αυτού. Η ολομέλεια συγκροτείται σε δικαστικό σχηματισμό και αποφαίνεται οριστικά, όπως νόμος ορίζει. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και κατά την επεξεργασία των κανονιστικών διαταγμάτων από το Συμβούλιο της Επικρατείας».

Ξενοφών Κοντιάδης
Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου 
Πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Σου άρεσε το άρθρο, αλλά σου δημιούργησε νέες απορίες;

Έχεις και άλλα ερωτήματα που σε απασχολούν σε σχέση με το Σύνταγμα, τους Θεσμούς, τα δικαιώματα και τη λειτουργία της Δημοκρατίας;