Συγγραφέας

Βρεττού Χριστίνα

Η Χριστίνα Βρεττού είναι Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου. Aσκεί ενεργό δικηγορία και παρέχει υπηρεσίες στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας της Ελλάδος.

Πλήρες Βιογραφικό

Η Χριστίνα Βρεττού είναι Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου. Aσκεί ενεργό δικηγορία και παρέχει υπηρεσίες στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει τη μονογραφία «Η αιχμηρή κριτική ως συνταγματικό δικαίωμα», πλήθος άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις και σε αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και συμβολές σε συλλογικούς τόμους, πάνω σε διάφορα θέματα. Eίναι μέλος της συντακτικής ομάδας του επιστημονικού περιοδικού “Δίκαιο Τεχνολογίας & Επικοινωνίας” (ΔΙΤΕ, π. ΔiMEE, ιδρυτικό μέλος της Ένωσης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας, καθώς και μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων. Προσφάτως έγινε μέλος του Expert Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των SLAPP (Strategic lawsuits against public participation).