Συγγραφέας

Πουλαράκης Στάθης

Ο Στάθης Πουλαράκης είναι Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό και το Δημόσιο Δίκαιο. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συγγράψει πλήθος μελετών στον τομέα του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών και το εν γένει μεταναστευτικό δίκαιο.
Στάθης Πουλαράκης: Έχει συγγράψει πλήθος μελετών στον τομέα του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών και το εν γένει μεταναστευτικό δίκαιο.

Πλήρες Βιογραφικό

Ο Στάθης Πουλαράκης είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω .

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό και το Δημόσιο Δίκαιο. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει συγγράψει πλήθος μελετών στον τομέα του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών και το εν γένει μεταναστευτικό δίκαιο.