Συγγραφέας

Περάκης Παναγιώτης

O Παναγιώτης Περάκης είναι δικηγόρος, DEA δικαίου πληροφορικής και νομικής πληροφορικής. Επίσης, είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Access to Justice του CCBE και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου.

Πλήρες Βιογραφικό

O Παναγιώτης Περάκης είναι δικηγόρος, DEA δικαίου πληροφορικής και νομικής πληροφορικής.

Επίσης, είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Access to Justice του CCBE και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου.