Συγγραφέας

Περάκης Παναγιώτης

Ο Παναγιώτης Περάκης είναι δικηγόρος και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τσάτσου, της Ένωσης Ελλήνων Εμπορικολόγων και της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του ανθρώπου. Επίσης, είναι μέλος του Ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας (Πολιτική Επιτροπή) και από το 2011 μέλος του Δ.Σ. του ΔΣΑ. Πρόσφατα εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του επίσημου ευρωπαϊκού φορέα των δικηγόρων (CCBE), όπου κατά το διάστημα 2015-2019 διατέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Access to Justice.

Πλήρες Βιογραφικό

Ο Παναγιώτης Περάκης είναι δικηγόρος. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, στο δίκαιο της πληροφορικής και τη νομική πληροφορική.

Παράλληλα με τη δικηγορία, για μια δεκαετία περίπου ήταν Σύμβουλος της Επιτροπής της Ε.Ε. για νομικά θέματα των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, ενώ έχει διατελέσει και μέλος νομικών επιτροπών διεθνών Ενώσεων και Οργανισμών.

Έχει υπάρξει Πρόεδρος ή μέλος νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών, καθώς και άλλων Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας σε διάφορα θέματα (θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, αθλητική νομοθεσία κλπ), ενώ έχει υπάρξει μέλος Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών και άλλων Επιτροπών.

Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τσάτσου, της Ένωσης Ελλήνων Εμπορικολόγων και της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του ανθρώπου. Επίσης, είναι μέλος του Ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας (Πολιτική Επιτροπή). Είναι συγγραφέας δύο συλλογικών έργων («Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων», «Ο νέος αθλητικός νόμος»).

Από το 2011 μέχρι σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ. του ΔΣΑ.

Πρόσφατα εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του επίσημου ευρωπαϊκού φορέα των δικηγόρων (CCBE), όπου κατά το διάστημα 2015-2019 διατέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Access to Justice.