Συγγραφέας

Ματθαίου Κ. Ανδρέας

Ο Ανδρέας Κ. Ματθαίου είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, διδάκτωρ Νομικής του Ε.Κ.Π.Α. στο Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ματθαίου Ανδρέας

Πλήρες Βιογραφικό

Ο Ανδρέας Κ. Ματθαίου είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, διδάκτωρ Νομικής του Ε.Κ.Π.Α. στο Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Έχει ερευνητικό, συγγραφικό και γνωμοδοτικό έργο καθώς και διδακτική προϋπηρεσία επικεντρωμένη κυρίως στο δημόσιο και ιδιαίτερα στο κοινωνικοασφαλιστικό καθώς και στο εργατικό δίκαιο. Παρέχει δικηγορικές υπηρεσίες ως ελεύθερος επαγγελματίας στο δικηγορικό γραφείο Ανδρέα Ματθαίου και συνεργατών από το 1987, με εξειδίκευση στους τομείς του δημοσίου και εργατικού δικαίου.