Συγγραφέας

Κερασιώτης Βασίλης

Ο Βασίλης Κερασιώτης είναι δικηγόρος Αθηνών από το 2006, Παρ Αρείω Πάγω με ειδίκευση στο μεταναστευτικό δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει συνεργαστεί με ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υποστήριξης των προσφύγων και χειρίζεται υποθέσεις ενώπιον των ανωτάτων δικαστηρίων καθώς και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τα τρία τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται και στη Λέσβο όπου παρίσταται σε αστικά διοικητικά και ποινικά δικαστήρια.
Ο Βασίλης Κερασιώτης είναι δικηγόρος Αθηνών από το 2006, Παρ Αρείω Πάγω με ειδίκευση στο μεταναστευτικό δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει συνεργαστεί με ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υποστήριξης των προσφύγων και χειρίζεται υποθέσεις ενώπιον των ανωτάτων δικαστηρίων καθώς και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιωμάτων του ανθρώπου.Τα τρία τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται και στη Λέσβο όπου παρίσταται σε αστικά διοικητικά και ποινικά δικαστήρια.

Πλήρες Βιογραφικό

Ο Βασίλης Κερασιώτης είναι δικηγόρος Αθηνών από το 2006, Παρ Αρείω Πάγω με ειδίκευση στο μεταναστευτικό δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει συνεργαστεί με ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υποστήριξης των προσφύγων και χειρίζεται υποθέσεις ενώπιον των ανωτάτων δικαστηρίων καθώς και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τα τρία τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται και στη Λέσβο όπου παρίσταται σε αστικά διοικητικά και ποινικά δικαστήρια.