Συγγραφέας

Κατσιάδα Μαριάννα

Η Μαριάννα Κατσιάδα είναι δικηγόρος- δημοσιολόγος.

Πλήρες Βιογραφικό

Η Μαριάννα Κατσιάδα είναι δικηγόρος- δημοσιολόγος.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Δημόσιο Δίκαιο και στην Πολιτική Επιστήμη (LLM) με ειδίκευση στο διοικητικό δίκαιο. Εξειδικεύεται στον χειρισμό υποθέσεων δημοσιοϋπαλληλικού, ιδίως πειθαρχικού, δικαίου, καθώς και των διαφορών από δημόσιες συμβάσεις.

Μιλάει άριστα την αγγλική γλώσσα.