Συγγραφέας

Χατζηπαντελής Θεόδωρος

Ο Θεόδωρος Χατζηπαντελής είναι καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ., διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται σε θέματα πειραματικών σχεδιασμών, εκπαίδευσης στη Στατιστική, οργάνωσης και ανάλυσης ερευνών γνώμης, πολιτικής και εκλογικής συμπεριφοράς, πολιτικού μάνατζμεντ, εκλογικής γεωγραφίας, εκλογικών συστημάτων καθώς και σε θέματα αστικού και περιφερειακού προγραμματισμού και ανάπτυξης.

Άρθρα στην κατηγορία: Trending

Άρθρα στην κατηγορία: Θέσε το ερώτημά σου

Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις

Άρθρα στην κατηγορία: Το Σύνταγμά μου

Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις
Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις
Θεόδωρος Χατζηπαντελής: Καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας.

Πλήρες Βιογραφικό

Ο Θεόδωρος Χατζηπαντελής είναι καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας. Πήρε το πτυχίο του Μαθηματικού Τμήματος του Α.Π.Θ. το 1980 και το διδακτορικό του δίπλωμα από τον τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας του ίδιου Τμήματος το 1984.

Εμπειρία – Ακαδημαϊκές Θέσεις

Από το 1981 μέχρι το 1990 υπηρέτησε στο Τμήμα Μαθηματικών και από το 1990 μέχρι το 2001 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Την περίοδο 1988-89 ήταν Honorary Visiting Fellow στο Πανεπιστήμιο του New South Wales (Australia). Από το 2001 είναι Καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών. Από το 1997 μέχρι το 2001 ήταν πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και μέλος της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. Το 1998 εκλέχτηκε καθηγητής σε θέση Εφαρμοσμένης Στατιστικής. Το 2003 ορίστηκε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το 2004 πρόεδρος του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών. Από το 2006 μέχρι το 2009 ήταν Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών. Από το 2011 μέχρι το 2015 διετέλεσε πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Από το 2013 έως το 2016 υπηρέτησε και πάλι ως πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα Στατιστικής, Μεθοδολογίας Έρευνας, Ποσοτικών Μεθόδων, Εκλογικής Γεωγραφίας, Θεωρίας Αποφάσεων και Μαθηματικών σε τμήματα του Α.Π.Θ., στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται σε θέματα πειραματικών σχεδιασμών, εκπαίδευσης στη Στατιστική, οργάνωσης και ανάλυσης ερευνών γνώμης, πολιτικής και εκλογικής συμπεριφοράς, πολιτικού μάνατζμεντ, εκλογικής γεωγραφίας, εκλογικών συστημάτων καθώς και σε θέματα αστικού και περιφερειακού προγραμματισμού και ανάπτυξης. Είναι συντονιστής του ελληνικού τμήματος του προγράμματος C.C.S. (Comparative Candidates Survey) – συνεργασία 30 ερευνητικών ομάδων – και του C.S.E.S. (Comparative Study Of Electoral Systems). Εκπροσώπησε την Ελλάδα στη δράση COST με τίτλο “The True European Voter: A Strategy For Analysing the Prospects of European Electoral Democracy That Includes the West, the South and the East of the Continent” (TEV) (ISCH Action IS0806) που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2008.

Δημοσιεύσεις – Συνέδρια

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 επιστημονικές εργασίες στις παραπάνω γνωστικές περιοχές και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 100 επιστημονικά συνέδρια, σε πολλά ως μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής. Έχει δώσει διαλέξεις σε σχετικά θέματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.