Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου ανήκουν στο διοικητικό ή συνταγματικό δίκαιο;

Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου ανήκουν, ως "ύλη", στο συνταγματικό δίκαιο (ρυθμίζονται στο άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος) αλλά παράγουν αποτελέσματα διοικητικού δικαίου.

Ερώτημα Πολίτη:

Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου ανήκουν στο διοικητικό ή συνταγματικό δίκαιο;

Απάντηση πολίτη:

Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου ανήκουν, ως «ύλη», στο συνταγματικό δίκαιο (ρυθμίζονται στο άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος) αλλά παράγουν αποτελέσματα διοικητικού δικαίου, αφού τυχόν εκδιδόμενες βάσει αυτών διοικητικές πράξεις προσβάλλονται ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Το φαινόμενο αυτό «συμπλοκής» κανόνων συνταγματικού και διοικητικού δικαίου δεν είναι διόλου σπάνιο, αφού οι δύο αυτοί κλάδοι του δικαίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι, αποτελούν δυο όψεις του ίδιου νομίσματος που ονομάζουμε «δημόσιο δίκαιο».

Κώστας Μποτόπουλος
Συνταγματολόγος, Δικηγόρος

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Σου άρεσε το άρθρο, αλλά σου δημιούργησε νέες απορίες;

Έχεις και άλλα ερωτήματα που σε απασχολούν σε σχέση με το Σύνταγμα, τους Θεσμούς, τα δικαιώματα και τη λειτουργία της Δημοκρατίας;