Search
Close this search box.

Μετά την εμφάνιση κρουσμάτων Covid-19 μεταξύ των βουλευτών μπορεί ο Πρόεδρος της Βουλής να αποφασίσει τη διακοπή των εργασιών της βουλής;

Η περίπτωση της πανδημίας και ασθενείας βουλευτών εξ αυτής δύσκολα συνδέεται με την "αυτονομία της Βουλής", ώστε να μπορεί να θεωρεί ότι εμπίπτει στο πεδίο αυτόνομης δράσης του Προέδρου. Από την άλλη, όμως, δεν μπορεί να αποκλεισθεί ότι, αναλόγως των διαστάσεων και των συνεπειών της, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ειδικά μέτρα και όσον αφορά στη λειτουργία της Βουλής.

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 4 του Συντάγματος και 11 του Κανονισμού της Βουλής, οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Βουλής είναι οι ακόλουθες:

 • διεύθυνση των εργασιών της Βουλής,
 • διασφάλιση ανεμπόδιστης/απρόσκοπτης διεξαγωγής των εργασιών της,
 • πειθαρχικός έλεγχος επί βουλευτών,
 • πιστή τήρηση του Κανονισμού της Βουλής,
 • κατάρτιση ημερήσιας διάταξης,
 • κήρυξη έναρξης και λύσης των συνεδριάσεων,
 • διεύθυνση της συζήτησης,
 • απαγγελία αποφάσεων.   

Στο άρθρο 11 παρ. 1 του Κανονισμού τού αποδίδεται επίσης “κάθε αρμοδιότητα που πηγάζει από την αυτονομία της Βουλής”. Στο άρθρο 14 του Κανονισμού περί της Διάσκεψης των προέδρων (συλλογικό όργανο της Βουλής) αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ως αρμοδιότητα, “η απόφαση για τη διεξαγωγή οργανωμένης συζήτησης πάνω σε οποιοδήποτε θέμα”.

Στο άρθρο 54 παρ. 3 του Κανονισμού ορίζεται ότι “σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Βουλή μπορεί, μετά από πρόταση του Προέδρου της, να ορίσει ώρα έναρξης μιας ή περισσότερων συνεδριάσεων διαφορετική” από την ειδικά καθοριζόμενη, ενώ στο άρθρο 57 δίδεται η δυνατότητα “στην Ολομέλεια της Βουλής, ύστερα από αίτηση της κυβέρνησης ή πρόταση που υπογράφεται από 15 τουλάχιστον βουλευτές” να αποφασίσει το σώμα να συνέλθει σε “μυστική συνεδρίαση”.  

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι:  

 • Δεν υφίσταται ρητή διάταξη περί διακοπής των εργασιών της Βουλής, ούτε εξειδικεύονται οι λόγοι για τους οποίους θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.
 • Δεν ανήκει στις ρητώς απονεμόμενες αρμοδιότητες του Προέδρου της Βουλής η ως άνω διακοπή.
 • Στον Πρόεδρο της Βουλής ανήκει γενική αρμοδιότητα για τη “διεξαγωγή των εργασιών της Βουλής”, που μπορεί να ερμηνευθεί ΄”όχι για τη μη διεξαγωγή”.
 • Η περίπτωση της πανδημίας και ασθενείας βουλευτών εξ αυτής δύσκολα συνδέεται με την “αυτονομία της Βουλής”, ώστε να μπορεί να θεωρεί ότι εμπίπτει στο πεδίο αυτόνομης δράσης του Προέδρου. Από την άλλη, όμως, δεν μπορεί να αποκλεισθεί ότι, αναλόγως των διαστάσεων και των συνεπειών της, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ειδικά μέτρα και όσον αφορά στη λειτουργία της Βουλής.
    

Επομένως:

 • Ατομική απόφαση του Προέδρου της Βουλής δεν φαίνεται να μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση το ισχύον πλαίσιο, ο ρόλος του όμως παραμένει κρίσιμος.
 • Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αδύνατη η διακοπή των εργασιών της Βουλής για “σπουδαίο” ή “εξαιρετικό” λόγο, στον οποίο θα μπορούσε να ανήκει μια πανδημία σαν την παρούσα, αλλά ότι, εν αμφιβολία, θα ήταν σκόπιμο να είναι απόρροια απόφασης συλλογικού οργάνου.
 • Αυτό θα μπορούσε να είναι είτε η Διάσκεψη των Προέδρων, με εισαγωγή ερωτήματος από τον Πρόεδρο, είτε απόφαση της Ολομέλειας, πάλι με εισαγωγή από τον Πρόεδρο, σε συνεννόηση και με την κυβέρνηση, εφόσον πρόκειται για μεγάλης διάρκειας ή μόνιμη διακοπή.
 • Για αλλαγή/σμίκρυνση ωραρίου, θέματα ορισμού, ή μη ορισμού, ημερήσιας διάταξης, μη παρουσία κοινού, παρουσία συγκεκριμένου αριθμού βουλευτών υπάρχουν οι συγκεκριμένες διατάξεις που αναφέρθηκαν, καθώς και η γενική αρμοδιότητα (διεξαγωγή οργανωμένης συζήτησης) της Διάσκεψης των Προέδρων.

Κώστας Μποτόπουλος
Συνταγματολόγος, Δικηγόρος     

Σου άρεσε το άρθρο, αλλά σου δημιούργησε νέες απορίες;

Έχεις και άλλα ερωτήματα που σε απασχολούν σε σχέση με το Σύνταγμα, τους Θεσμούς, τα δικαιώματα και τη λειτουργία της Δημοκρατίας;

Σχετικά Άρθρα

Μπορεί σήμερα ο/η Πρόεδρος της Δημοκρατίας να αρνηθεί να υπογράψει νόμο της Βουλής, με αποτέλεσμα να “πέσει” η Κυβέρνηση; Μπορεί, ακόμη, με άλλον τρόπο να προκαλέσει πτώση της Κυβέρνησης;

Μπορεί σήμερα ο/η Πρόεδρος της Δημοκρατίας να αρνηθεί να υπογράψει νόμο της Βουλής, με αποτέλεσμα να “πέσει” η Κυβέρνηση; Μπορεί, ακόμη, με άλλον τρόπο να προκαλέσει πτώση της Κυβέρνησης; Ο Γιάννης Κουτσούκος απαντά σε ερώτημα πολίτη.

Περισσότερα

Θέλεις να μαθαίνεις

πρώτος τα νέα μας;

Αν σε ενδιαφέρει να ενημερώνεσαι άμεσα για τις νέες δημοσιεύσεις και τις δράσεις του Syntagma Watch, τότε εγγράψου στο newsletter μας!

Αυτός ο ιστότοπος για τη διευκόλυνση της λειτουργίας του και προκειμένου να σας παρέχει μια προσωποποιημένη εμπειρία χρησιμοποιεί cookies. Για να ενημερωθείτε για τη χρήση των cookies και τις σχετικές ρυθμίσεις μπορείτε να επιλέξετε εδώ

JOIN THE CLUB!

It’s easy: all we need is your email & your eternal love. But we’ll settle for your email.

Subscribe

* indicates required
Email Format

Please select all the ways you would like to hear from Syntagma Watch:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.