Επιτρέπεται η παράσταση πολίτη σε δίκη χωρίς δικηγόρο;

Το ά. 94 ΚΠολΔ προβλέπει την υποχρεωτική παράσταση με δικηγόρο κατά πάγιο τρόπο. Αυτό το οποίο άλλαξε είναι ότι περιορίστηκαν οι εξαιρέσεις στη διαδικασία των μικροδιαφορών στο Ειρηνοδικείο και όταν υπάρχει επείγων κίνδυνος.

Ερώτημα πολίτη:

Τι προβλέπει το άρθρο 94 ΚΠολΔ σχετικά με την υποχρεωτική παράσταση του πολίτη στα δικαστήρια με ή χωρίς δικηγόρο; Κατά πόσο εξυπηρετεί τον πολίτη η αλλαγή που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια;

Απάντηση:

Το ά. 94 ΚΠολΔ προβλέπει την υποχρεωτική παράσταση με δικηγόρο κατά πάγιο τρόπο. Αυτό το οποίο άλλαξε είναι ότι περιορίστηκαν οι εξαιρέσεις στη διαδικασία των μικροδιαφορών στο Ειρηνοδικείο και όταν υπάρχει επείγων κίνδυνος. Δηλαδή έχουν καταργηθεί η εξαίρεση στο ειρηνοδικείο γενικά και η εξαίρεση των ασφαλιστικών μέτρων.

Κατά τη γνώμη του γράφοντος, ορθώς γιατί πλέον τα Ειρηνοδικεία έχουν ουσιώδη από οικονομική άποψη υλική αρμοδιότητα (μέχρι 20.000 ευρώ) και οι υποθέσεις μπορούν να είναι σύνθετες.

Η αλλαγή που έχει κυρίως συντελεστεί δεν αφορά τον κανόνα αυτό όσο κυρίως την αμφιβολία αν την πληρεξουσιότητα του δικηγόρου την ελέγχει πλέον αυτεπαγγέλτως το δικαστήριο όταν δεν πηγαίνει μαζί του ο διάδικος στο δικαστήριο: υπάρχει όντως έγγραφο του διαδίκου με υπογραφή ενώπιον ενός ΚΕΠ, ή συμβολαιογραφικό έγγραφο που να αναγράφει ότι ο συγκεκριμένος δικηγόρος τον εκπροσωπεί και ότι η κατάθεση της αγωγής έγινε εν γνώσει του; Παλαιότερα, τούτο εξαρτάτο από τον αντίδικο και κατά πάγια πρακτική των δικηγόρων, δεν αμφισβητούνταν η νομιμοποίηση του συναδέλφου του αντιδίκου, εθεωρείτο αντισυναδελφικό. Οπότε συχνά ο διάδικος δεν παρέσχε καν το έγγραφο (του ΚΕΠ ή το συμβολαιογραφικό) χωρίς να υπάρχει κίνδυνος.

Δεν είναι πλέον σαφές με τη νέα διαδικασία αν το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως την ύπαρξη της νομιμοποίησης, όπως κάνουν παγίως τα διοικητικά δικαστήρια, οπότε πολλοί δικηγόροι για ασφάλεια το ζητάνε ρητά από το διάδικο και όντως το προσκομίζουν.

Ιωάννης Κουτσούκος
Δικηγόρος

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Σου άρεσε το άρθρο, αλλά σου δημιούργησε νέες απορίες;

Έχεις και άλλα ερωτήματα που σε απασχολούν σε σχέση με το Σύνταγμα, τους Θεσμούς, τα δικαιώματα και τη λειτουργία της Δημοκρατίας;

Σχετικά Άρθρα

Υποχρεωτικός Εμβολιασμός και Σύνταγμα

Η πανδημία, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, επιτάσσει τον αναστοχασμό πάνω στις παραδοσιακές σταθμίσεις μεταξύ αντιτιθέμενων δικαιωμάτων και αγαθών. Η ανθεκτικότητα των δικαιωμάτων ενισχύεται όταν η κρατούσα άποψη επανεξετάζεται με βάση την εξέλιξη των δεδομένων. Ο συνδυασμός της αρχής της πρόληψης με την αρχή της αναλογικότητας μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.

Περισσότερα

Η συνταγματικότητα της απαγορεύσεως εισόδου στη σχολική τάξη χωρίς μάσκα

Η υποχρέωση χρήσεως μάσκας στα σχολεία είναι απότοκη της σταθμίσεως του δικαιώματος στην υγεία, την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, την ελευθερία κινήσεων και του δικαιώματος στην εκπαίδευση. Κανένα από τα ανωτέρω δικαιώματα δεν είναι απόλυτα, αλλά επιδέχονται περιορισμούς, αρκεί να μη θίγεται ο πυρήνας τους. Η υποχρεωτική χρήση της μάσκας κρίνεται ότι δεν παραβιάζει τον πυρήνα του δικαιώματος στην εκπαίδευση.

Περισσότερα