Είναι ο δικηγόρος δημόσιος λειτουργός υπό το φως του δικαίου της Ε.Ε. και της νομολογίας του ΕΔΔΑ;

Οι δικηγόροι τοποθετούνται από τη νομολογία του ΕΔΔΑ στην κατηγορία των "ασκούντων ανεξάρτητο νομικό επάγγελμα", δεν είναι δηλαδή ούτε δημόσιοι ούτε λειτουργοί.

Ερώτημα Πολίτη:

Είναι ο δικηγόρος δημόσιος λειτουργός υπό το φως του δικαίου της Ε.Ε. και της νομολογίας του ΕΔΔΑ;

Απάντηση:

Οι δικηγόροι τοποθετούνται από τη νομολογία του ΕΔΔΑ στην κατηγορία των «ασκούντων ανεξάρτητο νομικό επάγγελμα», δεν είναι δηλαδή ούτε δημόσιοι ούτε λειτουργοί.

Ενέχουν μάλιστα υποχρεώσεις, ιδίως ενημέρωσης (π.χ. σε περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος) των αρμόδιων εθνικών αρχών για πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους – το «ιδιωτικό» τους δικαίωμα τήρησης του απορρήτου κάμπτεται από τη «δημόσια» υποχρέωση να βοηθήσουν την καταστολή παράνομων πράξεων.

Ούτε το ερειδόμενο στην ΕΣΔΑ δικαίωμα παροχής (και λήψης από τους πολίτες) δωρεάν νομικής συνδρομής, καθιστά τους δικηγόρους που την παρέχουν «δημόσιους λειτουργούς».

Κώστας Μποτόπουλος
Συνταγματολόγος, Δικηγόρος

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Σου άρεσε το άρθρο, αλλά σου δημιούργησε νέες απορίες;

Έχεις και άλλα ερωτήματα που σε απασχολούν σε σχέση με το Σύνταγμα, τους Θεσμούς, τα δικαιώματα και τη λειτουργία της Δημοκρατίας;

Σχετικά Άρθρα

ΕΔΔΑ: H ανάγκη για «ενεργητική» προάσπιση του δημοκρατικού πολιτεύματος

Στην προσφάτως δημοσιευθείσα απόφασή του Ayoub και λοιποί κατά Γαλλίας , το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εφεξής: ΕΔΔΑ) επικύρωσε τη νομιμότητα της διαδικασίας διοικητικής διάλυσης ακροδεξιών ενώσεων. Το ΕΔΔΑ συμπλέοντας με τη δικαστική κρίση του Conseil d’État , αποφάνθηκε ότι η κατ’ αυτόν τον τρόπο αποβολή από την έννομη τάξη, ενώσεων με χαρακτηριστικά που παραβιάζουν τις καταστατικές αρχές της δημοκρατίας, δεν προσκρούει στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Περισσότερα

Η σκληρή μοίρα της γαλλικής ταυτότητας: Η υπόθεση του Samuel Paty

Ο αποκεφαλισμός του Samuel Paty είναι μια βάναυση και αποτρόπαια επίθεση στον σκληρό πυρήνα των γαλλικών (και δυτικών) αξιών, μια ανελέητη μάχη, σε γραμμική συνέχεια των σφαγών στο Bataclan και το Charlie Hebdo, που αναδεικνύει το γαλλικό έδαφος σε μείζον πεδίο ταυτοτικής και συμβολικής σύγκρουσης, με την πιο πολεμική έννοια του όρου.

Περισσότερα