Είναι ο δικηγόρος δημόσιος λειτουργός υπό το φως του δικαίου της Ε.Ε. και της νομολογίας του ΕΔΔΑ;

Οι δικηγόροι τοποθετούνται από τη νομολογία του ΕΔΔΑ στην κατηγορία των "ασκούντων ανεξάρτητο νομικό επάγγελμα", δεν είναι δηλαδή ούτε δημόσιοι ούτε λειτουργοί.

Ερώτημα Πολίτη:

Είναι ο δικηγόρος δημόσιος λειτουργός υπό το φως του δικαίου της Ε.Ε. και της νομολογίας του ΕΔΔΑ;

Απάντηση:

Οι δικηγόροι τοποθετούνται από τη νομολογία του ΕΔΔΑ στην κατηγορία των “ασκούντων ανεξάρτητο νομικό επάγγελμα”, δεν είναι δηλαδή ούτε δημόσιοι ούτε λειτουργοί.

Ενέχουν μάλιστα υποχρεώσεις, ιδίως ενημέρωσης (π.χ. σε περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος) των αρμόδιων εθνικών αρχών για πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους – το “ιδιωτικό” τους δικαίωμα τήρησης του απορρήτου κάμπτεται από τη “δημόσια” υποχρέωση να βοηθήσουν την καταστολή παράνομων πράξεων.

Ούτε το ερειδόμενο στην ΕΣΔΑ δικαίωμα παροχής (και λήψης από τους πολίτες) δωρεάν νομικής συνδρομής, καθιστά τους δικηγόρους που την παρέχουν “δημόσιους λειτουργούς”.

Κώστας Μποτόπουλος
Συνταγματολόγος, Δικηγόρος

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Σου άρεσε το άρθρο, αλλά σου δημιούργησε νέες απορίες;

Έχεις και άλλα ερωτήματα που σε απασχολούν σε σχέση με το Σύνταγμα, τους Θεσμούς, τα δικαιώματα και τη λειτουργία της Δημοκρατίας;

Σχετικά Άρθρα

Η αντισυνταγματικότητα των περιορισμών στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των αποδήμων στον τόπο κατοικίας τους στο εξωτερικό

Με αφορμή την κοινοβουλευτική συζήτηση, ο Χαράλαμπος Τσιλιώτης επιχειρηματολογεί υπέρ της άρσης των περιορισμών στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των αποδήμων.

Περισσότερα