Search
Close this search box.

Η Διαφορετικότητα στις Ελληνικές Επιχειρήσεις

Μία σύνοψη όσων συζητήθηκαν στο 3ο Συνέδριο για τη Διαφορετικότητα στις Ελληνικές Επιχειρήσεις, αλλά και στο στρατηγικό πάνελ συζήτησης για τα ΑμεΑ και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, που έλαβαν χώρα την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο.

Το 3ο Συνέδριο για τη Διαφορετικότητα στις Ελληνικές Επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, με τη συμμετοχή θεσμικών φορέων, κοινωφελών ιδρυμάτων και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου. Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, κατανοώντας την πολυδιάστατη και απαραίτητη δράση της Χάρτας Διαφορετικότητας έχει αναλάβει πρωτοβουλίες που προωθούν και προάγουν τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και αποσκοπούν όχι μόνο στο να υποστηρίξουν τους θεσμούς και τις επιχειρήσεις στην κατανόηση του φαινομένου, αλλά και να τους βοηθήσουν να το κάνουν πράξη. Εκπροσωπώντας το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, η Εκτελεστική Διευθύντρια, Μαρία Μουσμούτη, απηύθυνε χαιρετισμό, αναγνωρίζοντας τη σημασία τέτοιων δράσεων, καθώς και την ανάγκη προαγωγής της διαχείρισης της διαφορετικότητας σε επιχειρησιακό επίπεδο. Τόνισε, μάλιστα πώς η πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια προγραμματικής πρωτοβουλίας του ιδρύματος, του ευρωπαϊκού έργου EMBRACIVE, σε 200 και πλέον επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο αποδεικνύει την ανάγκη για επέκταση και εξειδίκευση των δράσεων.

Αναφερόμενη στα πιο σημαντικά αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη σε Ελλάδα και Κύπρο, υπογράμμισε ότι, σε επίπεδο Πολιτικών Διαφορετικότητας, μόνο το 43% των εταιρειών έχει θεσπισμένες πολιτικές διαφορετικότητας, αν και το 64% τη θεωρεί προτεραιότητα. Η πιο αναγνωρίσιμη διάσταση της διαφορετικότητας είναι ο Σεξουαλικός προσανατολισμός και ακολουθούν η Αναπηρία, η Φυλετική καταγωγή, η Εθνικότητα/ Ιθαγένεια, το Φύλο, οι Θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, η Ηλικία, η Ταυτότητα/Χαρακτηριστικά φύλου, η Οικογενειακή ή Κοινωνική κατάσταση, η Χρόνια πάθηση και τέλος, το Μορφωτικό επίπεδο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων δεν έχει μετρήσιμους στόχους για τη διαφορετικότητα. Επίσης, το 30% δηλώνει πως αν και το θέλει, δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και πόρους για να προχωρήσει σε εφαρμογή των αρχών της. Σε επίπεδο πρακτικών, η πλειονότητα των εταιρειών (74%) δεν εφαρμόζει ή δεν γνωρίζει να εφαρμόζεται κάποιο είδος καθεστώτος (π.χ. ποσοστώσεις), ενώ κυριότερο εμπόδιο όσον αφορά στην ενίσχυση της διαφορετικότητας κατά την Προσέλκυση και Επιλογή είναι οι προκαταλήψεις στο εσωτερικό της επιχείρησης. O ρόλος του HR παραμένει πρωτίστως ουσιαστικός για την ενίσχυση της διαφορετικότητας (86%), αλλά σε αυτόν θα πρέπει να μετέχουν ενεργά η Γενική Διεύθυνση και η Ανώτατη Διοίκηση.

Ακολούθησαν στρατηγικά πάνελ συζήτησης με θεματικές διαστάσεις της διαφορετικότητας, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Φύλου, της Εθνοτικής/ Εθνικής Καταγωγής, των ΑμεΑ/ Χρονίως Πασχόντων και του Σεξουαλικού Προσανατολισμού. Η κα Μ. Μουσμούτη συντόνισε το Πάνελ για τα ΑμεΑ/ Χρόνια Πάσχοντες, όπου συμμετείχαν εξίσου συνεισφέροντας στη συζήτηση ο κ. Γ.Α. Σταμάτης, Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο κ. Κ. Χόρτης, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), η Α. Γαβρήλου, Γενική Διευθύντρια ETHELON και ο Μάρκελλος Διορινός, CEO & Co-founder Bryq, καλύπτοντας διαφορετικές πλευρές της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία και της αντιμετώπισης του κοινωνικού στίγματος. Ο κ. Σταμάτης αναφέρθηκε στο εθνικό σχέδιο δράσης για τα άτομα με αναπηρία, το οποίο αποτελεί κείμενο όχι μόνο πολιτικής, αλλά και λογοδοσίας για την εφαρμογή πολιτικών που αφορούν τα άτομα με αναπηρία από τις ελληνικές κυβερνήσεις και βασίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Σε ό,τι αφορά στο εθνικό σχέδιο δράσης, αξίζει να αναφερθεί ότι αυτό έχει ενεργοποιήσει και θέσει σε λειτουργία το δίκτυο του Συντονιστικού Μηχανισμού του ν. 4488/2017 για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στην ελληνική επικράτεια. Το παραπάνω περιλαμβάνει την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την αναβάθμιση του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Αναπηρίας, τη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Κάρτας Αναπηρίας και την αύξηση της προσβασιμότητας μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).  

Ο κ. Χόρτης τόνισε ότι οι λέξεις-κλειδιά για τη “συμπερίληψη” των ατόμων με αναπηρία στο κοινωνικό σύνολο είναι η απο-περιθωριοποίηση και η ένταξη, ενώ η παιδεία είναι ο μεγαλύτερος αρωγός στις προσπάθειες για αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος. Τόνισε δε ότι έχει παρατηρηθεί τεράστια εξέλιξη, τις τελευταίες δεκαετίες, στην μείωση του στίγματος της αναπηρίας στην ελληνική κοινωνία. Η κα Γαβρήλου, εκπρόσωπος της εταιρείας που προάγει τον εθελοντισμό ως μέσο για την κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ, μίλησε για την σημασία των συμβούλων καριέρας και προσβασιμότητας για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στον χώρο εργασίας και αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσα από αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Τέλος, ο κ. Διορινός αναφέρθηκε στην άγνοια που έχουν συχνά οι εταιρείες για το νομικό πλαίσιο σχετικά με τα άτομα με αναπηρία, στις νέες ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει η τηλεργασία, αλλά και στη διαφορετικότητα ως στοιχείο που συνεισφέρει στην ανάπτυξη της εταιρικής κουλτούρας. Η κα. Μουσμούτη έκλεισε το πάνελ ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες και τονίζοντας τη σημασία που έχει η καταγραφή των εμπειριών όλων, του αναπηρικού κινήματος, της πολιτείας, του εθελοντισμού αλλά και της επιχειρηματικής κοινότητας, προκειμένου να μετατραπούν οι εμπειρίες σε δράσεις για την ουσιαστική επίτευξη της διαφορετικότητας.

Σου άρεσε το άρθρο, αλλά σου δημιούργησε νέες απορίες;

Έχεις και άλλα ερωτήματα που σε απασχολούν σε σχέση με το Σύνταγμα, τους Θεσμούς, τα δικαιώματα και τη λειτουργία της Δημοκρατίας;

Σχετικά Άρθρα

Αποϊδρυματοποίηση…χθες

Η Στρατηγική για την Αποϊδρυματοποίηση που σχεδιάζει το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, στοχεύει στην ανάπτυξη μιας καθολικής πολιτικής για τη διασφάλιση ενός πλαισίου υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων όπως των παιδιών, των παιδιών/ενηλίκων με αναπηρία και των ηλικιωμένων.

Περισσότερα

Η ενημέρωση στην εποχή του…κορωνοϊου

Η υπέρβαση μιας κρίσης μας φορά όλους, την πολιτεία, την κοινωνία των πολιτών και η προσαρμοστικότητα και των δύο θεσμών θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την επόμενη ημέρα, χωρίς διακρίσεις στο δικαίωμα για ενημέρωση όλων, με ταυτόχρονη ενδυνάμωση του ρόλου της πρόνοιας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Περισσότερα

Η εκλογική διαδικασία για τα άτομα με αναπηρίες

Η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες αναφέρει ότι τα Κράτη Μέρη πρέπει να εγγυώνται στα ΑμεΑ πολιτικά δικαιώματα και τη δυνατότητα να τα απολαμβάνουν σε ίση βάση με τους άλλους και να εξασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, ότι οι εκλογικές διαδικασίες, οι εγκαταστάσεις και τα υλικά είναι κατάλληλα, προσβάσιμα, ευκολονόητα και εύχρηστα. Δυστυχώς, η προσβασιμότητα περιορίζεται στο κατά πόσο ένας κινητικά ανάπηρος με αμαξίδιο μπορεί να μπει σε ένα εκλογικό κέντρο και όχι στην ουσία.

Περισσότερα

Θέλεις να μαθαίνεις

πρώτος τα νέα μας;

Αν σε ενδιαφέρει να ενημερώνεσαι άμεσα για τις νέες δημοσιεύσεις και τις δράσεις του Syntagma Watch, τότε εγγράψου στο newsletter μας!

Αυτός ο ιστότοπος για τη διευκόλυνση της λειτουργίας του και προκειμένου να σας παρέχει μια προσωποποιημένη εμπειρία χρησιμοποιεί cookies. Για να ενημερωθείτε για τη χρήση των cookies και τις σχετικές ρυθμίσεις μπορείτε να επιλέξετε εδώ

JOIN THE CLUB!

It’s easy: all we need is your email & your eternal love. But we’ll settle for your email.

Subscribe

* indicates required
Email Format

Please select all the ways you would like to hear from Syntagma Watch:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.