Συγγραφέας

Τσαούσης Γεώργιος

Ο Γεώργιος Τσαούσης είναι λέκτορας δημοσίου δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο Σ.τ.Ε. Έχει διδάξει δημόσιο δίκαιο στη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ., στο Ε.Α.Π. και σε Σχολές των σωμάτων ασφαλείας.
Ο Γεώργιος Τσαούσης έχει διδάξει δημόσιο δίκαιο στη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ., στο Ε.Α.Π. και σε Σχολές των σωμάτων ασφαλείας.

Πλήρες Βιογραφικό

Ο Γεώργιος Τσαούσης είναι λέκτορας δημοσίου δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο Σ.τ.Ε. Απόφοιτος της Νομικής Κομοτηνής, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ντιζόν (Γαλλία). Η διδακτορική του διατριβή αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις πολιτικές ασφαλείας αξιολογήθηκε με άριστα (très honorable) και δημοσιεύτηκε από τις εκδόσεις της Νομικής Βιβλιοθήκης (2018).

Έχει διδάξει δημόσιο δίκαιο στη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ., στο Ε.Α.Π. και σε Σχολές των σωμάτων ασφαλείας. Έχει δημοσιεύσει μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά Ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα. Το επιστημονικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε ζητήματα Συνταγματικού και δημοσίου δικαίου (κώδικας δημοσίων υπαλλήλων, μεταναστευτικό, κ.α.), προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων (ιδίως των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και συγκριτικού δικαίου.