Συγγραφέας

Σινανίδου Γ. Μαρία

Η Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M., Certified Mediation Advocate είναι Δικηγόρος, πιστοποιημένη Νομική Παραστάτης σε Διαμεσολάβηση και από το 2005 Επιστημονική Συνεργάτιδα στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ). Έχει εργαστεί ως δικηγόρος στη Γερμανία (Μόναχο) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Πλήρες Βιογραφικό

Η Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M., Certified Mediation Advocate είναι Δικηγόρος, πιστοποιημένη Νομική Παραστάτης σε Διαμεσολάβηση και από το 2005 Επιστημονική Συνεργάτιδα στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ).

Ως δικηγόρος έχει εργαστεί και στη Γερμανία, από όπου κατέχει πτυχίο Νομικής και μεταπτυχιακό τίτλο. Εκπροσωπεί την Ελλάδα σε Επιτροπές και Όργανα της ΕΕ, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), καθώς και σε άλλα διεθνή fora για την πνευματική ιδιοκτησία. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (α’ εξάμηνο 2014), διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Πνευματική Ιδιοκτησία καθώς και Σύνδεσμος Επικοινωνίας για την Ελλάδα σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Έχει συμμετάσχει ως μέλος σε Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές για την τροποποίηση του ν. 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία. Ως Εμπειρογνώμονας σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας συμμετέχει σε προγράμματα Twinning της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνει ομιλίες σε συνέδρια για το δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας και έχει συγγραφικό έργο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αρθρογραφώντας σε νομικά περιοδικά και συμμετέχοντας σε συλλογικά έργα.