Συγγραφέας

Ψήμμας Θωμάς

Ο Θωμάς Ψήμμας είναι Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, όπου πραγματοποίησε επίσης τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του. Γεννήθηκε το 1989 στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Αίγιο.

Άρθρα στην κατηγορία: Trending

Άρθρα στην κατηγορία: Θέσε το ερώτημά σου

Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις

Άρθρα στην κατηγορία: Το Σύνταγμά μου

Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις
Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις
Θωμάς Ψήμμας- bio

Πλήρες Βιογραφικό

Ο Θωμάς Ψήμμας γεννήθηκε το 1989 στην Αθήνα, μεγάλωσε στο Αίγιο και πραγματοποίησε τις προπτυχιακές («λίαν καλώς», 7,93) και μεταπτυχιακές σπουδές του (ΠΜΣ Ιστορίας, Φιλοσοφίας & Κοινωνιολογίας του Δικαίου με βαθμό «άριστα» 10 και ειδίκευση στην Φιλοσοφία του Δικαίου, διπλωματική εργασία με τίτλο «Πολιτική Ανυπακοή: Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ Νόμου και Ηθικής», ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης με βαθμό «άριστα» και διπλωματική εργασία με ειδίκευση στο Συνταγματικό Δίκαιο, διπλωματική εργασία με τίτλο «Ανεξάρτητες Αρχές και δημοκρατική αρχή») στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2012-2014 ΠΜΣ Ιστορίας, Φιλοσοφίας & Κοινωνιολογίας του Δικαίου, 2015-2017 ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης).

Τον Ιούνιο 2020 ολοκλήρωσε την εκπόνηση και επιτυχή υποστήριξη (με βαθμό «άριστα») της διδακτορικής του διατριβής στη Φιλοσοφία του Δικαίου (Νομική Σχολή ΑΠΘ) με τίτλο «Η αρχή της ισότητας στην κοινωνική ασφάλιση: Στο μεταίχμιο μεταξύ αναδιανομής και ανταποδοτικότητας», για την οποία έλαβε υποτροφία από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης για Υποψήφιους Διδάκτορες (κωδικός έργου: 95554). Μια ελαφρώς τροποποιημένη εκδοχή της διατριβής εκδόθηκε σε βιβλίο τον Σεπτέμβριο 2020 από τις εκδόσεις Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) με τίτλο «Τα θεμέλια της κοινωνικής ασφάλισης: Διανεμητική δικαιοσύνη, ισότητα, δημοκρατία». Άρθρα-μελέτες του έχουν δημοσιευθεί στα νομικά περιοδικά «Αρμενόπουλος», «Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου», «Το Σύνταγμα», «Δικαιώματα του Ανθρώπου», καθώς και στην τριμηνιαία επιθεώρηση «Σύγχρονα Θέματα».