Συγγραφέας

Πούλου Αναστασία

Η Αναστασία Πούλου είναι Πρωτοδίκης Δ.Δ., Δ.Ν. Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης.
Η Αικατερίνη Παπανικολάου είναι δικηγόρος και μέλος στην Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών.

Πλήρες Βιογραφικό

Η Αναστασία Πούλου είναι Πρωτοδίκης Δ.Δ., Δ.Ν. Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης.