Συγγραφέας

Παπαλόη Ασπασία

Η Ασπασία Π. Παπαλόη είναι Διδάκτωρ Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εξειδικεύεται στην οπτική επικοινωνία της κοινοβουλευτικής και νομικής πληροφορίας και, ιδιαίτερα, στην οπτική συμπαραγωγή (Visual Co-production) και την οπτική συναπόφαση (Visual Co-decision Making) συνταγματικών δικαιωμάτων από τους εφήβους, με τη χρήση της ψηφιακής οπτικής αφήγησης (Digital and Visual Storytelling) και στρατηγικών οπτικής σκέψης (Visual Thinking Strategies).

Πλήρες Βιογραφικό

Η Ασπασία Π. Παπαλόη είναι Διδάκτωρ Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με προπτυχιακές σπουδές στη Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία, καθώς και μεταπτυχιακές σπουδές με εξειδίκευση στη Διαχείριση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, αξιοποίησε και εστίασε το ενδιαφέρον της στην εκπαίδευση και συμμετοχή των νέων με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Εξειδικεύεται στην οπτική επικοινωνία της κοινοβουλευτικής και νομικής πληροφορίας και, ιδιαίτερα, στην οπτική συμπαραγωγή (Visual Co-production) και την οπτική συναπόφαση (Visual Co-decision Making) συνταγματικών δικαιωμάτων από τους εφήβους, με τη χρήση της ψηφιακής οπτικής αφήγησης (Digital and Visual Storytelling) και στρατηγικών οπτικής σκέψης (Visual Thinking Strategies).

Επίσης, έχει αναπτύξει πολυσχιδές πρακτικό και επιστημονικό έργο με τη συμμετοχή της σε ομάδες εργασίας και ευρωπαϊκά προγράμματα, με αντικείμενο την εκπόνηση και παροχή προτάσεων επί τεχνολογικής βελτίωσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών κοινοβουλίων προς πολίτες (Parliament-to-Citizens e-services) και εκλεγμένων αντιπροσώπων (Parliament-to-MPs e-services).

Η επιστημονική της δραστηριότητα περιλαμβάνει τόσο συγγραφικό έργο, αναφορικά με το αντικείμενο εξειδίκευσής της, καθώς και συμμετοχή σε συνέδρια, πανεπιστήμια και ευρωπαϊκά ιδρύματα ως ομιλήτρια ή επίτιμη ομιλήτρια.