Συγγραφέας

Νταλαχάνης Ιωάννης

Ο Ιωάννης Γ. Νταλαχάνης είναι Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Θωμάς Ψήμμας- bio

Πλήρες Βιογραφικό

Ο Ιωάννης Γ. Νταλαχάνης είναι Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.