Συγγραφέας

Μεταξάς Δ. Αναστάσιος – Ιωάννης

Ο Αναστάσιος - Ιωάννης Δ. Μεταξάς είναι Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Επίτιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (2012). Είναι μέλος της «Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του «Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου» και έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» (2010-2015).
Ο Μεταξάς Αναστάσιος Ιωάννης είναι Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστήμιου Αθηνών

Πλήρες Βιογραφικό

Ο Αναστάσιος – Ιωάννης Δ. Μεταξάς είναι Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Επίτιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (2012). Έχει διατελέσει προσκεκλημένος Καθηγητής στα Πανεπιστήμια του Aix-en-Provence, της Βουδαπέστης (ELTE) και του Στρασβούργου (Université R. Schuman, École Doctorale). Το 2010 ανακηρύχθηκε Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Κρήτης στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Πολιτική Επιστήμη – Σύγχρονα Διακυβεύματα και η συμβολή του Α-Ι. Μεταξά».

Είναι μέλος της «Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του «Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου» και  έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» (2010-2015). Τα ενδιαφέροντά του μέσα από πολυάριθμα βιβλία, άρθρα και «Επιφυλλίδες» στην εφημερίδα «Το Βήμα» εστιάζονται στη μελέτη του πολιτικού λόγου και στα φαινόμενα μετάθεσης εξουσίας από τις θεσμικές σε άτυπες μορφές.