Συγγραφέας

Λαζαράκος Γρηγόρης

Ο Γρηγόρης Λαζαράκος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Συνταγματικό Δίκαιο στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι ιδρυτής και διαχειριστής εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Λαζαράκος και Συνεργάτες» (L&L Law Firm), με εξειδίκευση στο δίκαιο των προσωπικών δεδομένων και του δημόσιου διοικητικού δικαίου (www.l-l.law) και η οποία έχει αναλάβει από τον Φεβρουάριο του 2020 καθήκοντα Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων στη Βουλή των Ελλήνων του.

Άρθρα στην κατηγορία: Trending

Άρθρα στην κατηγορία: Θέσε το ερώτημά σου

Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις

Άρθρα στην κατηγορία: Το Σύνταγμά μου

Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις
Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις
Ο Γρηγόρης Λαζαράκος είναι ιδρυτής και διαχειριστής εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Λαζαράκος και Συνεργάτες» (L&L Law Firm), με εξειδίκευση στο δίκαιο των προσωπικών δεδομένων και του δημόσιου διοικητικού δικαίου (www.l-l.law) και η οποία έχει αναλάβει από τον Φεβρουάριο του 2020 καθήκοντα Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων στη Βουλή των Ελλήνων.

Πλήρες Βιογραφικό

Ο Γρηγόρης Λαζαράκος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Συνταγματικό Δίκαιο στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι ιδρυτής και διαχειριστής εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Λαζαράκος και Συνεργάτες» (L&L Law Firm), με εξειδίκευση στο δίκαιο των προσωπικών δεδομένων και του δημόσιου διοικητικού δικαίου (www.l-l.law) και η οποία έχει αναλάβει από τον Φεβρουάριο του 2020 καθήκοντα Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων στη Βουλή των Ελλήνων.

Από τον Αύγουστο του 2017 είναι πιστοποιημένος νομικός εμπειρογνώμονας (CEPE L PS) στην “European Privacy Seal (EuroPriSe)”, που αποτελεί έναν πανευρωπαϊκώς καταξιωμένο φορέα πιστοποίησης (με έδρα τη Βόννη/Γερμανία) IT προϊόντων και υπηρεσιών (IT based products and services) επί τη βάσει κριτηρίων που ενσωματώνουν τις νέες νομικές απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR). Υπήρξε αναπληρωματικό μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) από το Μάρτιο του 2008 έως τον Αύγουστο του 2016.

Είναι κάτοχος διδακτορικού (Dr. Jur.) και μεταπτυχιακού (LL.M.) τίτλου από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Humbοldt του Βερολίνου. Είναι συντάκτης τριών (3) μονογραφικών μελετών, καθώς και είκοσι επτά (27) επιστημονικών άρθρων σε έγκριτα νομικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Το αντικείμενο των επιστημονικών του δημοσιεύσεων εντοπίζεται κυρίως στο χώρο των προσωπικών δεδομένων και του δημόσιου δικαίου.