Search
Close this search box.

Συγγραφέας

Κουλουμπίνη Ευαγγελία-Ελισάβετ

Η Ευαγγελία-Ελισάβετ Κουλουμπίνη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Έλαβε το πτυχίο της από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου τον Απρίλιο του 1987 και συνέχισε τη μετεκπαίδευσή της (1988-1990) στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Τμήμα Διοικητικής Δικαιοσύνης). Στο δικαστικό σώμα εισήλθε τον Σεπτέμβριο του 1990 με τον βαθμό της Εισηγήτριας, ενώ τον Δεκέμβριο του 1998 προήχθη σε Πάρεδρο και τον Οκτώβριο του 2006, σε Σύμβουλο. Το τρέχον έτος, μετά την προαγωγή της στη θέση της Αντιπροέδρου του ΕλΣυν ανέλαβε την Προεδρία του νέου 10ου Τμήματος Μελετών – Γνωμοδοτήσεων (βλ. άρθρο 27 του ν.4820/2021).

Άρθρα στην κατηγορία: Trending

Άρθρα στην κατηγορία: Θέσε το ερώτημά σου

Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις

Άρθρα στην κατηγορία: Το Σύνταγμά μου

Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις
Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις
Κουλουμπίνη Ευαγγελία-Ελισάβετ

Πλήρες Βιογραφικό

Η Ευαγγελία-Ελισάβετ Κουλουμπίνη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Έλαβε το πτυχίο της από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου τον Απρίλιο του 1987 και συνέχισε τη μετεκπαίδευσή της (1988-1990) στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Τμήμα Διοικητικής Δικαιοσύνης). Στο δικαστικό σώμα εισήλθε το Σεπτέμβριο του 1990 με τον βαθμό της Εισηγήτριας, ενώ τον Δεκέμβριο του 1998 προήχθη σε Πάρεδρο και τον Οκτώβριο του 2006, σε Σύμβουλο.

Υπηρέτησε σε όλα τα Τμήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα δικαστικά έτη 2011 έως και 2013 διετέλεσε Πρόεδρος του Β΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 2013-2015 Πρόεδρος του Κλιμακίου προληπτικού ελέγχου δαπανών στο VII Tμήμα, το 2015- 2016 Πρόεδρος του Κλιμακίου προληπτικού ελέγχου δαπανών στο IV Τμήμα. Το τρέχον έτος, μετά την προαγωγή της στη θέση της Αντιπροέδρου του ΕλΣυν ανέλαβε την Προεδρία του νέου 10ου Τμήματος Μελετών – Γνωμοδοτήσεων (βλ. άρθρο 27 του ν.4820/2021). Τα έτη 2014 και 2017 κληρώθηκε ως μέλος του Ειδικού Δικαστηρίου εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και του Ειδικού Δικαστηρίου επίλυσης διαφορών του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος. Κατά το χρονικό διάστημα 2003 έως 2011 διετέλεσε Επιθεωρήτρια των Υπηρεσιών Επιτρόπων του Ε.Σ. στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα.

Έχει διατελέσει μέλος του Ειδικού Δικαστηρίου εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και του Ειδικού Δικαστηρίου επίλυσης διαφορών του άρθρου 88 παράγραφος 2 του Συντάγματος, ενώ έχει διδάξει και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

 • Διδασκαλία στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών του μαθήματος που αφορά στο δίκαιο των συμβάσεων (προσυμβατικός έλεγχος) την περίοδο 2000-2005. Για τα έτη 2016-2018 της ανατέθηκαν τα αντικείμενα : 1)Προληπτικός έλεγχος δαπανών και 2) Μεθοδολογία δικαστικού έργου σε υποθέσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το ίδιο αντικείμενο διδασκαλίας μου ανετέθη και για τα έτη 2018-2020.
 • Το πρώτο αντικείμενο της διδασκαλίας στην ΕΣΔΙ, λόγω της κατάργησης του προληπτικού ελέγχου και μετά από σχετικό πολυσέλιδο υπόμνημα για τη σημασία του Δημοσιονομικού Δικαίου και τη χρησιμότητά του σε όλους κλάδους της Διοικητικής Δικαιοσύνης με εισήγηση της κας Περιστεροπούλου στο Συμβούλιο Σπουδών της ΕΣΔΙ μετασχηματίστηκε με τον ειδικότερο τίτλο «ειδικά θέματα δημοσιονομικού δικαίου». Το δίκαιο αυτό που ανήκει στο δημόσιο δίκαιο, όπως το συνταγματικό και το διοικητικό, έχει ως αντικείμενο την κατανόηση βασικών εννοιών του δημοσιονομικού δικαίου και δη του δημόσιου λογιστικού, όπως αυτές περιγράφονται στο εκάστοτε ισχύοντα δημοσιονομικό νόμο και προσλαμβάνονται από τους δημοσιονομικούς δικαστές. Το συγκεκριμένο μάθημα διδάχθηκε με επιτυχία, σύμφωνα και με τις αξιολογήσεις των σπουδαστών της ΕΣΔΙ από το έτος 2019, οι οποίοι αναγνώρισαν τη χρησιμότητα του, έστω και εάν η επιλεγείσα από αυτούς κατεύθυνση δεν ήταν αυτή του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 • Μέλος της επιτροπής διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών: α) το έτος 2008 σε εισαγωγικό διαγωνισμό β) το έτος 2011 σε εξαγωγικό διαγωνισμό και γ) το έτος 2013 στον εισαγωγικό διαγωνισμό.
 • Υπεύθυνη της πρακτικής άσκησης για τους υποψήφιους εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015.

Λοιπές δραστηριότητες σε επιτροπές και ομάδες εργασίας :

 • Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ για την διετία 2016 – 2018. Κατά την διάρκεια της Προεδρίας της, μπήκαν σε πρόγραμμα εξυγίανσης τρεις (3) Δήμοι : 1) O Δήμος Σαλαμίνας 2) Ο Δήμος Γόρτυνας Ηρακλείου και 3) Ο Δήμος Αχαρνών
 • Πρόεδρος της Αρχής για την Αποζημίωση Θυμάτων από εγκληματικές ενέργειες που εδρεύει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με διετή θητεία από το έτος 2018.
 • Μέλος της επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων κατά πράξεων οργάνων του ΟΓΑ κατά τα έτη 2008 έως το 2012.
 • Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τη διαχείριση της πρώην βασιλικής περιουσίας τα έτη 2004-2006.
 • Μέλος δύο διακομματικών επιτροπών για την προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής και τεχνολογικής αξίας, τα έτη 2012 και 2013.
 • Εκπρόσωπος της Ελλάδας, σε ομαδική δράση, στα πλαίσια του EUROSAI,η οποία ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Λιθουανίας για τον έλεγχο των Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων από το έτος 2016 (Ταsk Force for Municipality Audit).Συμμετοχή, με πρωτοβουλία της Ελλάδας, στην κατάρτιση ερωτηματολογίου για την βελτίωση του εξωτερικού ελέγχου που ασκούν τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα των Χωρών που μετέχουν στην ως άνω δράση στους Δήμους και σε δημοτικές επιχειρήσεις.
 • Πρόεδρος της Επιτροπής για την σύνταξη ερωτηματολογίου για την υποβοήθηση της διενέργειας του προσυμβατικού ελέγχου, σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας του Δικαστηρίου.
 • Εποπτεύουσα Σύμβουλος σε ελέγχους χρηματοοικονομικούς και ελέγχους επίδοσης που διενεργήθηκαν από ομάδα ελεγκτών του ΕλΣυν στους Φο.ΣΔ.Α Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, στον ΕΣΔΝΑ και στον ΕΣΔΑΚ, στα πλαίσια του ετησίου προγράμματος ελέγχου που εγκρίνεται από την Ολομέλεια του Ελ.Συν.

Εισηγήσεις σε Σεμινάρια και Ημερίδες:

Εισηγήτρια  σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (2005-2006), η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) το έτος 2009 και το Ελεγκτικό Συνέδριο σε διάφορες πόλεις της χώρας τα έτη 2006-2009 με θέματα προληπτικού και προσυμβατικού ελέγχου (Προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος δαπανών των ΟΤΑ, Ν ομολογιακές τομές σε θέματα δαπανών Δήμων).

Εισηγήτρια σε επιμορφωτικό σεμινάριο για τον κατασταλτικό έλεγχο που διενεργήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και το Ελ.Συν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2018 για τους υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμμετείχε ως εισηγήτρια, σε ημερίδες που διοργανώθηκαν από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σε συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο :

 1. Το έτος 2000, στην Ρόδο, με θέμα «Τα ελεγκτικά πρότυπα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και η συμβολή τους στην καταπολέμηση της κοινοτικής διαφθοράς.»
 2. Το έτος 2001, στο Ναύπλιο, με θέμα «Παρεκκλίσεις από τον κανόνα διενέργειας τακτικού διαγωνισμού. Το ζήτημα της εκτάσεως του δικαστικού ελέγχου»
 3. Το έτος 2004 στη Χαλκίδα, με θέμα « Η κατ’ επιταγή του άρθρου 98 παρ.1 εδ. δ του Συντάγματος άσκηση του προληπτικού ελέγχου δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σκέψεις για την έννοια του υπολόγου των δαπανών των Ο.Τ.Α.»

Συμμετείχε ως εισηγήτρια σε συνέδριο που διοργανώθηκε από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στο Ναύπλιο το έτος 2014 με θέμα «Ο έλεγχος των συμπληρωματικών συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο – Μια επαναλαμβανόμενη παθογένεια»

Άρθρα και μελέτες που έχουν δημοσιευθεί σε νομικά περιοδικά:

 • Οι μονιμοποιήσεις του έκτακτου προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ. Ένα παράδειγμα παρεμπίπτοντος ελέγχου (η παρούσα μελέτη αποτέλεσε και εισήγηση στο Συνέδριο που διοργανώθηκε από τη Σχολή Δικαστών τον Μάιο του 2007) ΘΠΔΔ, Νομική Βιβλιοθήκη, έτος 2008.
 • Η αστική ευθύνη των ΟΤΑ για αποζημίωση στις περιπτώσεις υλικών ζημιών σε οχήματα και οι προϋποθέσεις για την εξώδικη αποκατάσταση της ζημίας, όπως αυτές ερμηνεύθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο. ΘΠΔΔ, Νομική Βιβλιοθήκη, έτος 2010.
 • Ο έλεγχος της διακηρύξεως στα πλαίσια του προσυμβατικού ελέγχου (η παρούσα μελέτη αποτέλεσε και εισήγηση σε ημερίδα που διοργανώθηκε από το Εθνικό κέντρο Δημόσιας Διοίκησης το έτος 2010) ΘΠΔΔ, Νομική Βιβλιοθήκη, έτος 2011.
 • Δύο νομικές συμβολές στο Ειδικό Τεύχος Αυγούστου- Σεπτεμβρίου 2012, αφιέρωμα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, από το Περιοδικό Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου, με τα ακόλουθα θέματα:
  α) Η αίτηση αναθεώρησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου
  β) Ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι ανωτέρω δύο συμβολές, επικαιροποιημένες, αποτελούν ήδη τμήμα Τόμου που εκδόθηκε το έτος 2016 από την Νομική Βιβλιοθήκη για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ο έλεγχος των συμπληρωματικών συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Μια επαναλαμβανόμενη παθογένεια. (ΘΠΔΔ, Νομική Βιβλιοθήκη ,έτος 2015).
 • Ο έλεγχος της αναλογικότητας στην δημοσιονομική δίκη. Μια θεμιτή διεύρυνση των ορίων ελέγχου νομιμότητας.(ΘΠΔΔ, Νομική Βιβλιοθήκη, έτος 2016)
 • Η υποκατάσταση αναδόχου έργου κατά την εκτέλεση σύμβασης δημοσίου έργου ή μελέτης σύμφωνα με την νομολογία του Ελ.Συν. (Ηλεκτρονικό περιοδικό της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, publiclawjournal.com 1ο Τεύχος, έτος 2016)
 • Η στέρηση σύνταξης λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης. Ένα παράδειγμα αναλογικότητας στην συνταξιοδοτική δίκη (Συμπερίληψη σε ειδικό τόμο που εκδόθηκε από την Νομική Βιβλιοθήκη το έτος 2016)
 • Το εύλογο διοικητικό κόστος ως στοιχείο διαμόρφωσης της βέλτιστης οικονομικής προσφοράς. Η ευρεία κρίση του δημοσιονομικού Δικαστή. (publiclawjournal.com 4ο Τεύχος 2016).
 • Τρόποι βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης των Δήμων και των επιχειρήσεων αυτών. Σε αναζήτηση επίκαιρων και πιο αποτελεσματικών ελέγχων ( ΘΠΔΔ, Νομική Βιβλιοθήκη, 3ο και 4ο Τεύχος, ,έτος 2017).
 • Πρέπει το συνταγματικώς οργανωμένο ελεγκτικό σύστημα, όπως αυτό αποτυπώνεται στο άρθρο 98 του Συντάγματος να αποτελέσει αντικείμενο μια νέας συνταγματικής μεταρρύθμισης; (publiclawjournal.com, 1ο Τεύχος, έτος 2017)
 • Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Η αξία του στρατηγικού σχεδιασμού και της συλλογικής διαχείρισης των στόχων. Σε ειδική έκδοση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας , Θεσσαλονίκη, έτος 2018
 • Η αύξηση της μεταφορικής δαπάνης λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών εκτέλεσης ενός δημόσιου έργου. Σε ειδικό αφιέρωμα, υπό την επιμέλεια μου, για τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου . (ΘΠΔΔ, 2ο Τεύχος, έτος 2018)
 • Πως η νέα δημοσιονομική διακυβέρνηση και ο εξορθολογισμός των ελεγκτικών διαδικασιών θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. (Publiclawjournal.com Τεύχος 2ο και 3ο, έτος 2018)
 • Τα όργανα και ο τρόπος διενέργειας του δημόσιου ελέγχου . Η σχέση του ελέγχου που ασκεί το ΕλΣυν με παράλληλες ελεγκτικές αρμοδιότητες και τις αρμοδιότητες άλλων δικαστηρίων, (ΘΠΔΔ, Νομική Βιβλιοθήκη, τεύχος 12ο έτος 2018)
 • Nέες ελεγκτικές αρμοδιότητες και προοπτικές . Η αξία του εσωτερικού ελέγχου. (Publilawjournal.com, Tεύχος 1ο και 2ο έτος 2019)
 • Ο έλεγχος και η εφαρμογή των νομιμοποιητικών διατάξεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (Δημοσιευμένο στην Εφημ. Διοικητικού Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Τεύχος 1ο/ έτος 2019)
 • Το τεκμήριο αθωότητας στο δίπολο ΄΄ποινική- δημοσιονομική δίκη’’
  Ανάρτηση στο ddikastes.gr καθώς και στο site της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (www.esdi.gr). Βασισμένο σε ομιλία μου το Μάιο του έτους 2019 στα πλαίσια επιμορφωτικού συνεδρίου της ΕΣΔΙ στo Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης.
 • Ο περιορισμός του αναδρομικού αποτελέσματος της ανάκλησης παράνομου διορισμού υπαλλήλου λόγω πλαστότητας πτυχίου με την αρχή της αναλογικότητας. Βασισμένο σε ομιλία μου στο 7ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων. Αναρτήθηκε στο publiclawjournal.com (ηλεκτρονικό περιοδικό της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων)
 • H αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και οι συνέπειές της στη δημοσιονομική δίκη. Η αποσαφήνιση του περιεχομένου της και της νομικής της αξίας απαραίτητη προϋπόθεση για την αυτονόμηση και την εμπέδωση αυτής στην έννομη τάξη. Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος Δεκεμβρίου 2021

Συμμετοχή σε συλλογικά έργα

 • Συμμετοχή σε Συλλογικό έργο για το Ελεγκτικό Συνέδριο που εκδόθηκε το 2016 από την Νομική Βιβλιοθήκη με δύο συμβολές : 1) O έλεγχος των συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή. (άρθρο 98 παρ.1 εδ. Β΄ Σ) 2) Το ένδικο μέσο της αίτησης αναθεώρησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 • Συμμετοχή σε συλλογικό έργο με τίτλο «Ελεγκτικό Συνέδριο και Τοπική Αυτοδιοίκηση» που εκδόθηκε το 2017 από την Νομική Βιβλιοθήκη με δύο συμβολές: 1) Προγραμματικές συμβάσεις Δήμων με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και 2) Νομιμότητα και νομιμοποίηση στις δίκες καταλογισμών αιρετών οργάνων Δήμων.
 • Συμμετοχή σε συλλογικό έργο που εκδόθηκε υπό την επιμέλεια του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «H δημοσιονομική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα» Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016, με τη συμβολή «H εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στη δημοσιονομική δίκη».
 • Συμμετοχή σε συλλογικό έργο με τίτλο “Σύνταγμα κατ’ άρθρο ερμηνεία” Εκδόσεις Σάκκουλα, 2017, υπό την εποπτεία των Καθηγητών Φ. Σπυρόπουλου, Ξ. Κοντιάδη, Χ. Ανθόπουλου και Γ. Γεραπετρίτη, στο οποίο είχα την ευθύνη του σχολιασμού των άρθρων 79, 80 και 98 Σ
 • Συμμετοχή στο Συλλογικό Έργο “Οικονομική Ανάπτυξη και Δίκαιο’’ σε Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Ελεγκτικό Συνέδριο, Εκδόσεις Σάκκουλα, έτος 2017, με τη συμβολή «Οι προγραμματικές συμβάσεις των Ο.Τ.Α. με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ως ultimum refugium για την παροχή υπηρεσιών και την ανάθεση έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα.»
 • Συμμετοχή στο τιμητικό τόμο εις μνήμην Γ.Παναγιωτόπουλου με τίτλο «Οι περιπτώσεις παράνομων διορισμών υπαλλήλων λόγω πλαστότητας των πτυχίων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου : H ανάγκη για την απονομή ουσιαστικής δικαιοσύνης».
 • Συμμετοχή σε συλλογικό έργο το οποίο επίκειται να εκδοθεί και αφορά στην αποτύπωση ομιλιών που έγιναν στο πλαίσιο Συνεδρίου που διοργανώθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης για την «Οργάνωση- Στελέχωση – Λειτουργία των Πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.» τον Νοέμβριο του 2021 με θέμα «Ζητήματα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας από καταλογισμούς αιρετών και υπηρεσιακών οργάνων των Δήμων. Τα διλήμματα των δημοσιονομικών δικαστών»

Έκδοση βιβλίων υπό την επιμέλεια:

 • Πρωτότυπο συλλογικό έργο για τις Δημόσιες Συμβάσεις με τίτλο «Ν. 4412/2016, Νομολογιακή Προσέγγιση και Πρακτική Εφαρμογή», Νομική Βιβλιοθήκη, 2019. Το εν λόγω έργο παρουσιάστηκε στην Στοά του Βιβλίου στις 22 Οκτωβρίου 2019.
 • Έκδοση βιβλίου υπό την επιμέλεια μου για την «Νέα Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου» τον Αύγουστο του 2020 από την Νομική Βιβλιοθήκη.

Θέλεις να μαθαίνεις

πρώτος τα νέα μας;

Αν σε ενδιαφέρει να ενημερώνεσαι άμεσα για τις νέες δημοσιεύσεις και τις δράσεις του Syntagma Watch, τότε εγγράψου στο newsletter μας!

Αυτός ο ιστότοπος για τη διευκόλυνση της λειτουργίας του και προκειμένου να σας παρέχει μια προσωποποιημένη εμπειρία χρησιμοποιεί cookies. Για να ενημερωθείτε για τη χρήση των cookies και τις σχετικές ρυθμίσεις μπορείτε να επιλέξετε εδώ

JOIN THE CLUB!

It’s easy: all we need is your email & your eternal love. But we’ll settle for your email.

Subscribe

* indicates required
Email Format

Please select all the ways you would like to hear from Syntagma Watch:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.