Συγγραφέας

Κακαβούλης Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος Κακαβούλης είναι δικηγόρος Αθηνών, ασχολούμενος κατά βάση με υποθέσεις οικονομικού και ναυτιλιακού εγκλήματος. Είναι υποψήφιος διδάκτορας Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (Μ.Δ.Ε.) στο Ποινικό Δίκαιο και στην Ποινική Δικονομία από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο (LL.M.) στο Ναυτικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου.

Πλήρες Βιογραφικό

Ο Κωνσταντίνος Κακαβούλης είναι δικηγόρος Αθηνών, ασχολούμενος κατά βάση με υποθέσεις οικονομικού και ναυτιλιακού εγκλήματος. Είναι υποψήφιος διδάκτορας Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (Μ.Δ.Ε.) στο Ποινικό Δίκαιο και στην Ποινική Δικονομία από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο (LL.M.) στο Ναυτικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου.

Μελέτες του δημοσιεύονται συχνά στα νομικά περιοδικά “Ποινικά Χρονικά” και “Ποινική Δικαιοσύνη”, έχει, δε, συμμετάσχει σε συλλογικά έργα, καθώς και ως ομιλητής σε ικανό αριθμό ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων. Έχει συγγράψει (από κοινού με τον κ. Ν. Κουμουλέντζο) το διάγραμμα ποινικής δικονομίας “Η νέα Ποινική Δικονομία με μια ματιά” που κυκλοφόρησε το 2020.