Συγγραφέας

Γερανάκης Γιώργος

Ο Γιώργος Γερανάκης είναι Δικηγόρος και Μεταπτυχιακός Φοιτητής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Ο Γιώργος Γερανάκης είναι νέος Δικηγόρος. Γεννήθηκε το 1990 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει εργαστεί ως Ασκούμενος Δικηγόρος σε Δικηγορικό Γραφείο αλλά και στην Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ως Δικηγόρος σε Δικηγορικό Γραφείο.

Πλήρες Βιογραφικό

Ο Γιώργος Γερανάκης είναι νέος Δικηγόρος. Γεννήθηκε το 1990 στην Αθήνα.  Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει εργαστεί ως Ασκούμενος Δικηγόρος σε Δικηγορικό Γραφείο αλλά και στην Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ως Δικηγόρος σε Δικηγορικό Γραφείο. Αυτήν την περίοδο ολοκληρώνει το Μεταπτυχιακό του στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στο Ανθρωπιστικό Δίκαιο στο Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.