Συγγραφέας

Γαβουνέλη Μαρία

Η Μαρία Γαβουνέλη είναι Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Η Μαρία Γαβουνέλη είναι Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Πλήρες Βιογραφικό

Η Μαρία Γαβουνέλη είναι Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.