Συγγραφέας

Πατσίκας Χ. Δημήτριος- Γεώργιος

Ο Δημήτριος-Γεώργιος Πατσίκας είναι δικηγόρος. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με κατεύθυνση στο Δημόσιο Δίκαιο και την Πολιτική Επιστήμη. Σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτορας στο ΑΠΘ με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και ειδίκευση στο Συνταγματικό Δίκαιο. Μελετά συστηματικά τη συνταγματική νομολογία του ΣτΕ.
Δημήτριος- Γεώργιος Πατσίκας- συνεργαζόμενος επιστημονικός συνεργάτης

Πλήρες Βιογραφικό

Ο Δημήτριος-Γεώργιος Πατσίκας είναι δικηγόρος. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με κατεύθυνση στο Δημόσιο Δίκαιο και την Πολιτική Επιστήμη. Σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτορας στο ΑΠΘ με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και ειδίκευση στο Συνταγματικό Δίκαιο. Μελετά συστηματικά τη συνταγματική νομολογία του ΣτΕ.